Vi är övertygade om att starka relationer med våra kunder är vägen till bra resultat.

 • Stäng case
  SSG Mobile Peter Lindström, Arkitekt

  SSG Mobile

  Masarin har i nära samarbete med SSG och Osynlig utvecklat en mobil plattform och portal för de mest vanliga av SSGs tjänster. För SSG innebär detta att de kan erbjuda sina kunder bättre tillgänglighet för tjänster som syftar till att förhindra arbetsplatsolyckor via en mobil webbplats. Den etablerade mobila plattformen innebär att SSG enkelt kan ansluta ytterligare tjänster för mobil åtkomst i framtiden.

  Uppdraget genomfördes utifrån den agila utvecklingsmetodiken Scrum. Masarin ansvarade för lösningsarkitektur och systemutveckling, medan Osynlig tog fram en mobilanpassad grafiska layout. En aspekt i uppdraget var att plattformen skulle vara molnbaserad för att uppnå kostnadseffektivitet och skalbarhet och Microsoft Azure användes som molntjänst. 

  Peter Lindström,Arkitekt

  Peter har en djup teknisk bakgrund inom både systemutveckling, integration och arkitektur. Hans blick för helheten och naturliga sökande efter nyttan för verksamheten gör att han ofta används i rådgivande positioner.

  Skicka mail +46 73-280 27 67
  Kund: SSG Ansvarig konsult: Peter Lindström Partners: Osynlig
  Stäng case
  Peter Lindström, Arkitekt

  Peter LindströmArkitekt

  Peter har en djup teknisk bakgrund inom både systemutveckling, integration och arkitektur. Hans blick för helheten och naturliga sökande efter nyttan för verksamheten gör att han ofta används i rådgivande positioner.

  Skicka mail +46 73-280 27 67
 • Stäng case
  Kulturförflyttning Peter Axelsson, Managementkonsult

  Kulturförflyttning

  Som stöd till Sundsvall Elnät och Servanets pågående kulturförflyttning genomförde Masarin ett flertal medarbetardagar inom tema samarbete och förändring. Insatsen omfattade organisationens samtliga chefer och medarbetare på alla nivåer. Syftet med dagarna var att uppnå större förståelse för kulturens påverkan på den pågående förändringen och vice versa, öka samarbetsförmågan samt stödja utvecklingen av de inbördes relationerna mellan medarbetare och chefer.

  Upplägget för dagarna skapades utifrån ett upplevelsebaserat perspektiv där deltagarna varvade övningar och teoretiska pass med exempel och reflektioner från sin egen verklighet. Inom ramen för insatsen fördes dialog kring begrepp som kultur, förändring, öppenhet/tillit, samarbete och samarbetsklimat, mellanmänsklig kommunikation, försvarssignaler och värdegrund.

  Peter Axelsson,Managementkonsult

  I närmare trettio år har Peter sugit i sig erfarenhet och kompetens. Han ser ständigt världen ur flera perspektiv och hantera komplexitet är hans högerhänthet. Acceptans och nyfiket utforskande är hans signum.

  Skicka mail +46 72 235 88 02
  Kund: Sundsvall Elnät och ServaNet Ansvarig konsult: Peter Axelsson
  Stäng case
  Peter Axelsson, Managementkonsult

  Peter AxelssonManagementkonsult

  I närmare trettio år har Peter sugit i sig erfarenhet och kompetens. Han ser ständigt världen ur flera perspektiv och hantera komplexitet är hans högerhänthet. Acceptans och nyfiket utforskande är hans signum.

  Skicka mail +46 72 235 88 02

Några av våra andra kunder

 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Field Fanatics
 • SPV
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • H&M
 • Umeå Universitet
 • Bolagsverket
 • Landstinget i Västernorrland
 • NPG Life & Pension
 • SSG
 • Sida
 • Nordea
 • Telia
 • Helsingborgs Stad
 • Servanet
 • Grontmij
 • Valmet
 • Länsförsäkringar
 • Svenska kyrkan