Att se till helheten är en del av vårt uppdrag, att hantera förändring är vår vardag.

Målet med våra tjänster och vårt förhållningssätt är att du som kund ska få en mer välmående och produktiv organisation. Vår ambition är att arbeta tvärfunktionellt och teambaserat över våra tjänsteområden då vår erfarenhet är att leveranserna blir bättre om vi kan balansera mellanmänskliga värden med ingenjörsmässig precision

För vem vill inte ha en IT-arkitekt som har ett genuint intresse av hur människorna fungerar i relation till en förändringsinsats, en organisationsutvecklare som kan lyfta ett agilt utvecklingsteam eller en systemutvecklare som förstår och har insikt i att vara en god teammedlem? Konsulterna på Masarin har i snitt över 15 års yrkeserfarenhet och flertalet arbetar inom flera av våra tjänsteområden, vilket vi ser som en framgångsfaktor.

 • Verksamhet & strategi

  Vi hjälper våra kunder att transformera mål och strategier till konkreta handlingar och resultat genom att balansera stödjande struktur och mänskliga perspektiv.

  • Förändringsledning
  • Verksamhetsarkitektur
  • Mål & strategiutveckling
  • Förstudier och utredning
 • Organisation & ledarskap

  Vi genomför uppdrag och skräddarsyr utbildningar som utvecklar välmående och effektiva individer, grupper och organisationer mot sina mål.

  • Ledarskapsutveckling
  • Coaching och handledning
  • Grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Organisationsutveckling
 • Utveckling & integration

  I samarbete och nära dialog hjälper utvecklare och arkitekter våra kunder att utveckla och realisera moderna och ändamålsenliga systemlösningar.

  • Program- och projektledning
  • Arkitektur
  • Utveckling
  • Metodstöd och Utbildning
  • Integration

Våra samarbetspartners