Tillbaka

Internet of Things med Masarin

23 november 2018

Masarin Consulting ingår i en spännande och innovativ satsning i Sundsvallsregionen där ett antal företag samt Sundsvalls kommun arbetar tillsammans för att öka kompetensen inom IoT i regionen.

I första steget ska projektet ge äldre och personer med funktionsvariation en bättre vetskap om framkomlighet så att de kan ta sig ut i större utsträckning. Genom sensorer på bland annat snöröjningsfordon och vid handikapp-parkeringar samlas data som analyseras via Machine learning. Analysresultatet används för att presentera framkomligheten i Sundsvall.