Tillbaka

Vad söker den eftertraktade systemutvecklaren?

21 juli 2020

Skiljer det sig från andra yrkesgrupper kring vad de värderar och prioriterar i yrkeslivet? Det sitter jag och klurar på just nu, som har hand om rekryteringen här på Masarin och i dagsläget fokuserar på att fylla på teamet med IT-profiler som t.ex. systemutvecklare och IT-arkitekter.

Hittills har jag uppfattat det så här;

 • Det finns inget större behov av en utstakad karriärväg utan man vill hellre få ta del av ny kunskap och lösa alltmer komplexa problem. Den klassiska skolbänksutbildningen eftertraktas inte på samma sätt, utan snarare möjligheten att få experimentera och testa sig fram. Att jobba med framtidens teknik är ett faktum.
 • Det finns ofta en nyfikenhet på arbetsmetoden hos arbetsgivaren – dvs. hur man jobbar ses som lika viktigt som vad man jobbar med. Agila utvecklingsmetoder är fortfarande väldigt populära, och inte bara att man tillämpar dem utan också hur man gör det.
 • Man väljer ofta arbetsplats utifrån vilka som redan jobbar där. Att få jobba med en eller flera vassa utvecklare är lockande för att få chansen att inspireras och lära nytt av dem.
 • Man har (speciellt i Sundsvall) flera arbetsgivare att välja på, men det syns att meningsfullheten är också viktig. Det läggs alltså större vikt idag vid vad man som utvecklare egentligen är med och skapar – att få bidra till ”the greater good”. Det är något som vår Isak nämner i sin story som ni kan läsa här.
 • Och sen till en av de största punkterna – man vill också ha balans i livspusslet och det kan handla alltifrån avstånd mellan hem och jobb, flextid, distansarbete och stressnivån i arbetet.

Jag tror inte att den här listan är unik för just IT-profilerna, men jag upplever att det har funnits och finns fortfarande en kultur i denna bransch som gör att det här blir mycket tydligare idag.
Här på Masarin jobbar vi mycket med öppenhet, meningsfullhet och förtroende och utifrån det och med risk (stor risk) att vara partisk så ser jag att vi checkar av punkterna i ovanstående lista.

Jag har nu varit här i 2 månader och har mötts med värme, nyfikenhet, bra energi, humor (bra och dålig) och är peppad att få fylla på teamet med fler grymma personer. För mig blir det viktigt att jag kan stå för företagets kultur, våra grundvärderingar och hur vi tar hand om konsulterna eftersom jag behöver förmedla vidare den känslan till de personer jag träffar och vill få in till oss, och det känner jag att jag absolut kan stå för här.

Kika gärna runt på vår hemsida så du kan få en ytterligare bild om oss. Under Erbjudanden kan du t.ex. läsa mer om vad vi kan göra ute hos kund och skulle du känna dig hemma inom något dessa områden eller kanske istället se att du skulle kunna komplettera oss med just din bakgrund och erfarenhet så hoppas jag att du hör av dig. Scrollar du lite neråt i detta inlägg så kan du också läsa mer om Masarins ersättningsmodell och vad som ingår hos oss.

Oavsett är du alltid välkommen att höra av dig till mig, och så kan vi över en kaffe forska vidare på om vi är en match för varandra just nu!

/Erika Hällström

Vad får du här på Masarin?

Förutom att du får hänga med ett härligt gäng så får du detta hos oss.
Vi tror på ett väl fungerande kollektiv där det finns utrymme för både människors individuella behov och tillvaratagande av kraften i en väl sammansvetsad och samverkande grupp. Utifrån detta har Masarin en ersättningsmodell som är tänkt att stödja den idén genom individuell lönesättning och en gemensam vinstdelning. Alla i företaget vinner och förlorar tillsammans.

 • Fast grundlön
 • Rätt till övertidsersättning, traktamenten mm
 • 30 + 2½ dagars semester
 • Pensionsersättning motsvarande ITP1 och Individuell försäkringsrådgivning
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Friskvårdsbidrag
 • 25% av vinsten delas ut till alla anställda om företaget gör minst 5% i resultat.

Utveckling och växt i fokus
På Masarin kan du förvänta dig att arbeta med din personliga utveckling mer än du förmodligen någonsin gjort tidigare. För oss är det viktigt att du som yrkesperson vill utvecklas, och vi ser till att du får de verktyg du behöver för att kunna göra detta.

 • Under våra 6-8 årliga utvecklingsdagar arbetar hela företaget med gemensam frågeställningar och utbildningsinsatser.
 • I uppdragshandledning ger dig möjlighet att reflektera kring klurigheter och dilemman tillsammans med dina kollegor och en tränad handledare. Under handledningen tränar ni själva på att utvecklas i t ex coachning, feedback etc.
 • För att löpande bygga på och fördjupa dig i din egen nisch har du ansvar för att se till att du går de utbildningar, kurser och konferenser du är i behov av.
 • På Masarin finns det några kompetensnätverk som leds och drivs av företagets anställda. Nätverken träffas ett antal gånger per år och syftar dels till att dela kunskap och erfarenheter inom vissa utvalda ämnen, samt ger möjlighet till att experimentera med t ex ny teknik.
Pojke som står på en stega och tittar mot molnen