Tillbaka

Dag 2 – The Human Element – Beteendestilar och olikheter

25 oktober 2022

Jag har varit uppskattad som ledare i många organisationer och roller, men som beslutsfattande chef får jag sällan höga betyg 😂

Min sista befattning som chef på Försäkringskassan för femton år sedan var att ansvara för en ny enhet med verksamhetsstödjande IT-produkter. Den hade bildats efter en snabb och stökig omorganisation där tusen kollegor bytte rutor och ansvarsområden, och där sextiotalet chefer sökte om sina tjänster. Jag var chef över chefer och hade ledningsgruppsmöten där vi försökte få ordning på den otydliga tillvaron som uppstått ”post-omorganisation”. Vi var distribuerade över Sverige och hade rätt traditionella agenda-möten på video. Varje möte avslutades dock med en utcheckning om mötet. Min räddning! 🙏🏼

Efter några veckor av möten med luddiga otydliga direktiv tog en av mina chefskollegor ton. Hon uttryckte en stark frustration över att vi inte kom fram till något och att jag inte fattade några beslut! Gulp! 😳

Efter några dagars chefskonferens med inslag av arbete för utökad självkännedom insåg vi alla att vi hade väldigt olika förmågor och beteendestilar i gruppen. Vi fick inse att min främsta stil inte var att driva möten och att fatta beslut, det var snarare att tänka långsiktigt och visionärt och se idéer från alla möjliga håll. Inte riktigt vad gruppen behövde i denna tidiga gruppfas och ett otydligt organisatoriskt landskap! Vi bytte bort mig som mötesordförande till en kollega i Stockholm som mycket framgångsrikt avkrävde information vid informationspunkter och beslut vid beslutspunkter. Jag fick hjälp med ett kompletterande ledarskap. 🌟

Några år senare utbildade jag mig och började arbeta med #FIRO och #TheHumanElement. Där fick jag möjlighet att sätta ord på mina beteendestilar och våra olikheter. Det är dag två i Lotsstugan och gruppen utforskar just beteende och var det kommer ifrån tillsammans med Cecilia och mig. 🔬

#Tillhöra är hur mycket vi vill vara ensamma eller tillsammans med andra.
#Kontroll handlar om graden av påverkan, styrning och att följa planer.
#Öppenhet är kontakt och relation och att skapa tillit.
Det där med kontroll är lite lågt hos mig, och jag följer gärna ett spår bort från både mål och syfte, och långt från beslut. Allrahelst om jag blir stressad eller går i försvar. Men för gruppen var det viktigt, vilket jag inte förstod inledningsvis. Öppenhet, det är starkt hos mig, därav utcheckningsfrågan i slutet av mötet. Hur har vi haft det idag? Det bidrog till öppenheten och vägen till lösning. 🤔

Alla dessa egenskaper och förmågor behövs. Och vi har dem i oss allihop. Vi är inte inte heller en fixerad personlighet utan alla har vi förmågan att flexa i vårt beteende utifrån vad som ger mest nytta i stunden, om vi har utvecklat #medvetenhet. Men satt under stress vid en omorganisation kan vi lätt fastna i våra föredragna beteendestilar och då uppstår det gnissel och skav. 🤩

Så låt oss flexa upp och ner och möta varandra i olikheterna! ❤️

/Peter Axelsson, Masarin Consulting Group