”I en framgångsrik organisation känner människor sig trygga”

SSG har under hösten och vintern låtit alla medarbetare gå ett utvecklingsprogram under ledning av Masarin Consulting Group. Programmet syftar till att utveckla kulturen genom de mellanmänskliga relationerna i organisationen.

Företag behöver balans mellan struktur och kultur för att bli framgångsrika, och varje företag har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till säger Johan Herneheim, organisationsutvecklare på Masarin

Under 2016 intog SSG en ny organisatorisk riktning när Mats Jakobsson tog över rodret som VD. Med en växande organisation, nya fokusområden och en ny strategi, var medarbetarutveckling och att stärka kulturen på företaget två frågor som var viktiga för att bygga en framgångsrik verksamhet framåt.

Från ledningens sida ville vi att alla i personalen skulle ha samma utgångspunkt när de kom till arbetet, säger Malin Lundgren, HR-chef på SSG. En kultur kan man inte kopiera, och nu när vi nu hade tagit sats och satt SSGs riktning för några år framåt var det viktigt att även våra anställda hade en bra plattform att stå på. Det är summan av våra relationer som utgör grunden för vår framgång.

I en framgångsrik organisation känner människor sig trygga med varandra, säger Johan Herneheim. Vi ser varandra, är öppna med hur vi har det i relation till varandra och till uppgiften, vi ger återkoppling på det vi gör, vi tar ansvar och håller varandra ansvariga, men inte utan att ta ansvar för helheten. Kan vi öka graden av öppenhet och tillit i en organisation kan väldigt mycket hända.

Malin Lundgren är nöjd med satsningen, och tror att det är startskottet för en stärkt kultur och en bättre arbetsplats. Att bygga en framgångsrik kultur gör man inte kortsiktigt, säger Malin Lundgren. Öppenhet, tillit och förtroende är något man förtjänar och väljer att ge varandra. Det är då vi kan börja arbeta med våra värderingar på riktigt. SSG har under flera år varit väldigt framgångsrikt, och förhoppningen nu när alla i personalen har samma utgångspunkt kring hur vi vill interagera med varandra kan vi förbättra den ytterligare. Att investera i personalen är att investera i bolagets välmående och framgång.

SSG har goda förutsättningar, säger Johan Herneheim, det är en relativt liten organisation som presterar bra och har goda intentioner. Det finns bra förutsättningar för att fortsätta bygga en sund kultur.

Läs artikeln i sin helhet på SSGs webb:

https://www.ssg.se/Om-SSG/Press-och-media/Nyheter/I-en-framgangsrik-organisation-kanner-manniskor-sig-trygga/