Att se till helheten är en del av vårt uppdrag, att hantera förändring är vår vardag.

Vad vi gör för våra kunder

Målet med våra tjänster och vårt förhållningssätt är att du som kund ska få en mer välmående och produktiv organisation. Vår ambition är att arbeta tvärfunktionellt och teambaserat över våra tre tjänsteområden då vår erfarenhet är att leveranserna blir bättre om vi kan balansera mellanmänskliga värden med ingenjörsmässig precision.

Förutom klassisk konsulting på plats eller på distans erbjuder vi även kurser och workshops samt handledning genom vårt nya koncept PT@work.

Utveckling & integration

I samarbete och nära dialog hjälper utvecklare och arkitekter våra kunder att utveckla och realisera moderna och ändamålsenliga systemlösningar.

Läs mer om vad våra systemutvecklare och arkitekter kan hjälpa till med.

Organisation & ledarskap

Vi genomför uppdrag och skräddarsyr utbildningar som utvecklar välmående och effektiva individer, grupper och organisationer mot sina mål.

Läs mer om vad våra organisationskonsulter kan göra för dig.

Verksamhet & strategi

Vi hjälper våra kunder att transformera mål och strategier till konkreta handlingar och resultat genom att balansera stödjande struktur och mänskliga perspektiv.

Läs mer om vad våra verksamhetsutvecklare kan göra för att förbättra hos er.

Våra kurser

Målet med våra tjänster och vårt förhållningssätt är att du som kund ska få en mer välmående och produktiv organisation.

Workshops

Målet med våra tjänster och vårt förhållningssätt är att du som kund ska få en mer välmående och produktiv organisation.