Organisations- och ledarskapskapsutveckling

På Masarin arbetar konsulter med organisations- och ledarskapsutveckling med ett stort fokus på människan. Vi erbjuder grupputveckling i form av medarbetarprogram, utveckling av ledningsgrupper eller utbildningar i exempelvis konflikthantering – allt i dialog med kunden och dess behov. Individuell coachning är också vanligt antingen separat eller som komplement till grupputvecklingen. Vid flera tillfällen har våra erfarna konsulter även gått in som interimschef för att tillfälligt stötta upp en organisation, avdelning eller enhet.

Vi hjälper grupper och organisationer att nå sina mål genom såväl öppna som skräddarsydda kurser och utbildningar som utvecklar välmående och effektiva individer.

 

Tjänster

Referenser

Helene Swenne, Avdelningschef Sundsvalls stadsbibliotek 2021

”Vi är en liten ledningsgrupp på fyra personer som fått i uppdrag att avveckla verksamhet och varsla flera medarbetare, detta som ett led i kommunens behov av att minska sina utgifter genom att sänka ambitionerna och arbeta mer effektivt.  Jag kontaktade Masarin Consulting för professionellt stöd och uppmuntran inför det oundvikliga beslut ledningsgruppen gemensamt måste fatta.

Vi kom därför att arbeta tillsammans med Johanna Eurenius under en intensiv period. 

Att Johanna kan leda och inspirera när det gäller allt från organisationsutveckling till förändringsledning, är vi alla fyra verkligen överens om.

Johanna använde en bra modell, som började brett och trevande men snart nog koncentrerade sig till det vi bäst behövde jobba igenom. För vår del var det viktigt att först få sätta ord på förändringsresan. Vi upptäckte tidigt att vi hade stora behov av att prata med varandra, att testa om vi tänker lika, och skapa samstämmighet.

Johannas fantastiska tålamod, skicklighet att ta oss förbi konfliktgrynnorna och stärka oss genom att strävsamt jobba vidare ledde bland annat till kortfattade hisspitchar.

Vi uppskattade att vi fick utrymme att famla och svamla oss fram. Hennes energiska förmåga att hjälpa oss att översätta det vi nästan obegripligt uttryckte mer genom känslor än analyser, ledde oss ut ur dimman. Vi har nu ett värdefullt material som vi kommer att använda och återvända till under lång tid framöver.”

31 maj 2019

Ledarskaps- och medarbetarprogram på SSG

Under två år har Masarin genomfört ett utvecklingsprogram på Standard Solutions Group, SSG, med gott resultat.
Läs vad SSG skriver om programmet