Utveckling och integration

På Masarin arbetar systemutvecklare och arkitekter med ett genuint intresse för teknik som kan erbjuda framtagning av nya systemlösningar eller förbättring av befintliga. Våra konsulter är erfarna med hög teknisk kompetens och samarbetsförmåga och kan även hjälpa till med teknik- och metodval utifrån vilket problem som ska lösas.

Antingen levererar Masarin ett komplett utvecklingsteam bestående av alla de kompetenser ni behöver för att ta fram den önskade lösningen, eller så kompletterar vi era befintliga team med den eller de kompetenser ni har behov av. På plats hos er eller från våra egna lokaler.

För att ständigt utvecklas och kunna erbjuda våra kunder det bästa har utvecklare och arkitekter samt andra nyfikna masariner återkommande kompetensutvecklingsträffar där de demonstrerar för varandra och labbar med nya tekniker.

Som anställda på Masarin arbetar vi i rollen som konsult, vilket innebär att vi har möjlighet att arbeta i olika uppdrag och kunder. Vi har som ambition att arbeta teambaserat tillsammans med kollegor i kundspecifika uppdrag, och ibland blir uppdraget mer självständigt.

I samarbete och nära dialog hjälper systemutvecklare och arkitekter våra kunder att utveckla och realisera moderna och ändamålsenliga systemlösningar. Exempel på uppdrag är:

  • Program- och projektledning
  • Arkitektur
  • Utveckling
  • Metodstöd och utbildning
  • Integration

Vi söker nya medarbetare inom utveckling och arkitektur