Verksamhet och strategi

På Masarin arbetar konsulter som projektledare, verksamhetsutvecklare och kravanalytiker med ett stort fokus på att nå det utsatta målet med såväl dig som kund som din kund i fokus. Vi arbetar med såväl tekniskt utmanade projekt och projekt av mer verksamhetsutvecklande karaktär.

Våra konsulter har ofta en kombination av kompetenser vilket gör att de kan se utanför boxen och tänka på det som annars ofta missas. De är erfarna och arbetar självständigt. På Masarin har vi som ambition att arbeta teambaserat tillsammans med kollegor i kundspecifika uppdrag, då vi tror att ett plus ett blir tre när vi får slå våra kloka huvuden ihop. 

Arbetar du med verksamhetsutveckling och strategi och känner att du behöver stöd för att få mer utväxling av ditt arbete. Prova vårt nya koncept PT@work då du får handledning av någon av våra seniora konsulter på plats med utgångspunkt i verkliga situationer.

För att utvecklas och lära av varandra har också alla inom detta skrå samt andra nyfikna masariner återkommande kompetensutvecklingsträffar där de demonstrerar för varandra och labbar med nya metoder och verktyg.

Vi hjälper våra kunder att transformera mål och strategier till konkreta handlingar och resultat genom att balansera stödjande struktur och mänskliga perspektiv. Exempel på uppdrag är:

  • Förändringsledning
  • Verksamhetsarkitektur
  • Mål- och strategiutveckling
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • HR-utveckling
  • Idé- och innovationsutveckling
  • Agila metoder och processer
  • Förstudier och utredning
  • Workshops

 

Eva Lena Persson
Eva Lena Persson
Åsa Sikström
Åsa Kärnebo
Anna Alnefelt