Verksamhet och strategi

På Masarin arbetar konsulter som projektledare, verksamhetsutvecklare och kravanalytiker med ett stort fokus på att nå det utsatta målet med såväl dig som kund som din kund i fokus. Vi arbetar med såväl tekniskt utmanade projekt och projekt av mer verksamhetsutvecklande karaktär.

Våra konsulter har ofta en kombination av kompetenser vilket gör att de kan se utanför boxen och tänka på det som annars ofta missas. De är erfarna och arbetar självständigt. På Masarin har vi som ambition att arbeta teambaserat tillsammans med kollegor i kundspecifika uppdrag, då vi tror att ett plus ett blir tre när vi får slå våra kloka huvuden ihop. 

Arbetar du med verksamhetsutveckling och strategi och känner att du behöver stöd för att få mer utväxling av ditt arbete. Prova vårt koncept PT@work då du får handledning av någon av våra seniora konsulter på plats med utgångspunkt i verkliga situationer.

För att utvecklas och lära av varandra har också alla inom detta skrå samt andra nyfikna masariner återkommande kompetensutvecklingsträffar där de demonstrerar för varandra och labbar med nya metoder och verktyg.

Vi hjälper våra kunder att transformera mål och strategier till konkreta handlingar och resultat genom att balansera stödjande struktur och mänskliga perspektiv. Exempel på uppdrag är:

 • Förändringsledning
 • Verksamhetsarkitektur
 • Mål- och strategiutveckling
 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Organisationsanalys
 • HR-utveckling
 • Idé- och innovationsutveckling
 • Agila metoder och processer
 • Förstudier och utredning
 • Workshops

 

Referenser

Carl-Johan Lindh, Stf HR-chef LRF 2021

Jag upplever själv att vi med hjälp av Masarin har bidragit till förutsättningar för fint framtida arbetsklimat, och är mycket nöjd av det gedigna, lyhörda och proffsiga arbete de utfört.

Jag tog kontakt med Masarin Consulting i samband med att vi på LRF under en period stött på och genomgått en rad utmaningar rörande samarbetet i delar av vår verksamhet. Vi insåg snabbt värdet av ett professionellt externt stöd för att kunna få fatt i det relationella perspektivet, dvs. hur olika delar av organisationen förhåller sig till varandra, t ex individ till individ, grupp, ledarskap, organisering osv.

En av framgångsfaktorerna för arbetet tror jag var det fina samarbete vi haft med konsulterna på Masarin längst hela resan och att de gjorde en inledande behovsanalys innan de föreslog lämpliga insatser i uppdraget, där det övergripande effektmålet var att bidra till en väl fungerande avdelning.

Det kändes tryggt för mig att inte bara köpa en one-size-fits-all lösning, utan att valda insatser baserades på den faktiska kontexten. Under arbetet hade vi sedan löpande avstämningar om progress och skruvade i planen efter behov.

En del i arbetet som utfördes var att möta en grupp över tid i konflikthantering. Deltagarna i gruppen fick möta varandra på ett respektfullt sätt och sätta ord på tankar, känslor och handlingar. Gruppen beskrev efter insatsen att det gav dem perspektiv och insikter både till sig själv och andra vilket gav dem ett bättre arbetsklimat.

Utöver den direkta insatsen genomfördes även en holistiskt orienterad kultur- och organisationsanalys för att öka medvetenheten internt om hur systemets olika delar och egenskaper bidrar till funktionella som dysfunktionella mönster. Masarin genomförde ett stort antal djupintervjuer med berörda personer inom organisationen och analyserade utifrån det mönster, fenomen och tendenser som beskrevs utifrån relevanta teorimodeller. Analysen gjorde att vi fick ökad förståelse för situationen, både det som varit och den kontext vi befinner oss i – utifrån kultur såväl struktur, vilket större delen av deltagarna uttryckte som mycket meningsfullt och värdefullt.

Helene Selander

Helene har gedigen erfarenhet från flera olika roller och uppdrag inom ledning och styrning där drivkraften, förutom att nå målet, är att hitta möjligheter till dialog i projektgrupper för att arbeta bättre och effektivare. Hon har ett coachande förhållningssätt och tror på individernas förmåga, vilket präglar hennes konsultroll och ledarskap.

 • Verksamhetsutvecklare
 • Agil coach
 • DevOps coach
 • Projektledare
 • Förändringsledare
Eva Lena Persson

Eva Lena Persson

Eva Lena brinner för det agila synsättet och trivs bäst när hon får bidra till lyckade agila transformationer som resulterar i produktiva, effektiva och välmående team och individer. Att hon fortfarande tror att hon har potential att bli scratchspelare säger en del om hennes obotliga optimism!

 • Agil coach
 • Agil transformation
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Golfnörd

Anna Alnefelt

Anna är ett av våra ess inom digital projektledning och den kommunikativa bryggan mellan utvecklare och verksamhet. Hon har alltid ett leende på läpparna och sprider positiv energi runt sig. Med Annas bakgrund som landslagsbågskytt är det inte så konstigt att hon älskar att tävla och gärna antar en utmaning.

 • Scrum Master
 • Produktägare
 • Projektledning
 • Teamledning

Åsa Kärnebo

Åsa är den ansvarstagande analytikern som med sitt prestigelösa förhållningssätt ger ett tryggt och tillitsfullt arbetsklimat i de projekt hon leder eller arbetar i. Siktet står inställt på kundnyttan, och med hjälp av sitt outtröttliga fokus och fingertoppskänsla lyckas hon pricka rätt gång på gång.

 • Verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsarkitekt
 • Projektledare
 • Process/Informationsmodellering
 • Systemanalytiker

Kajsa Dymling

Kajsa älskar att få människor att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Hon trivs som projektledare och produktägare, men brinner även för processarbete och verksamhetsutveckling. Hon har ett stort intresse för människor och olika kulturer vilket ger henne förmågan att bygga tvärfunktionella team med olika kompetenser och infallsvinklar som arbetar mot affärsmål, affärsresultat och skapar nytta. För att stilla sin egen nyfikenhet modererar hon gärna spännande samtal.

 • Projektledning
 • Produktägare
 • Processutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Skåning

Lena Rikner

Lena är en varm, nyfiken och drivande person som är intresserad av att få människor att växa och nå sin fulla potential. Hon är kameleonten som lätt glider in i ett nytt team och skapar trygghet och goda relationer. Hon trivs att leda och styra i det operativa och har även förmågan att hjälpa andra att lyfta blicken mot nya perspektiv.

 • Agil testcoach
 • Teamledning
 • Agilt metodstöd
 • Förändringsledning
 • Scrum Master

Isak Styf

Isak drivs av att upptäcka mönster, se förbättringsbehov och leda i förändring. Han rör sig obehindrat mellan utvecklingsstrategi, övergripande arkitektur och enhetstester, för att hela tiden vara där han gör bäst nytta för organisationen. Med sitt lugna och trygga sätt lotsar han med stadig hand verksamheter mot målet.

 • Arkitekt
 • Cloud Native
 • DevOps
 • Teamledare
 • Utvecklingsledare

Christer Joelsson

Christer är en relationsbyggare som med humor, elegans och ödmjukhet levererar utan att själv ta plats. Han är alltid nyfiken att prova nya utmaningar.

 • Projektledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Utredning
 • Scrum Master

Karin Edlund

En social pragmatiker som trivs när hon får möjlighet att omsätta verksamhetens behov till realiserbara lösningar. "Se till att prioritera det som är viktigast och ger mest affärsnytta" är hennes ledord.

 • Kravanalytiker
 • Agil kravcoach
 • Verksamhetsutveckling
 • Impact Mapping

Åsa Sikström

Åsa är en relationsbyggare och glädjespridare med fokus på målet. Ser till att saker blir gjorda och coachar sin omgivning till lösningar på problemen. Hon tror på öppen dialog och kreativitet som verktyg till effektivitet.

 • Projektledning
 • Agilt metodstöd
 • Scrum Master
 • Förändringsledning
 • Verksamhetsutveckling