Verksamhet och strategi

På Masarin arbetar konsulter som projektledare, verksamhetsutvecklare och kravanalytiker med ett stort fokus på att nå det utsatta målet med såväl dig som kund som din kund i fokus. Vi arbetar med såväl teknisk utmanade projekt och projekt av med verksamhetsutvecklande karaktär.

Våra konsulter innehar ofta en kombination av kompetenser vilket gör att de kan se utanför boxen och tänka på det som annars ofta missas, de är erfarna och arbetar självständigt. På Masarin har vi som ambition att arbeta teambaserat tillsammans med kollegor i kundspecifika uppdrag då vi tror att ett plus ett blir tre när vi får slå våra kloka huvuden ihop. 

För att utvecklas och lära av varandra har också alla inom detta skrå samt andra nyfikna masariner återkommande kompetensutvecklingsträffar där de demonstrerar för varandra och labbar med nya metoder och verktyg.

Vi hjälper våra kunder att transformera mål och strategier till konkreta handlingar och resultat genom att balansera stödjande struktur och mänskliga perspektiv. Exempel på uppdrag är:

  • Förändringsledning
  • Verksamhetsarkitektur
  • Mål- och strategiutveckling
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • HR-utveckling
  • Idé- och innovationsutveckling
  • Agila metoder och processer
  • Förstudier och utredning
  • Workshops