Feedbackskolan

Feedbackskolan syftar till att bidra till önskad kulturförändring inom organisationen vad gäller återkoppling på det ”vi gör” och mänsklig bekräftelse. Genomförandet sker i grupp och omfattar bakomliggande kunskaper kring feedback, dess mekanismer och praktiska träningsmoment.

Effekten man vill åt är att man blir tryggare tillsammans, att feedback ska vara mindre laddat och att vi ska kunna använda det som ett verktyg i vår vardag.

Målsättning

 1. Ökad insikt i hur feedback kan skapa förutsättningar för stärkt arbetsklimat och förbättrad prestation
 2. Stärkta färdigheter i feedback
 3. Bidra till en stärkt utvecklingskultur där feedback används för att utforska och utveckla oss själva och varandra, inte bedöma och bli bedömd.
 4. Ökad självkännedom och förståelse för varandra

Efter genomgången utbildning har ni fått träna på och reflektera kring feedbackskolans tre färdigheter:

 • Att ge feedback
 • Att få feedback
 • Att be om feedback

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss

Johanna Eurenius

Johanna är den obotliga optimisten som bubblar av inspiration och positiv energi. Hon går inte obemärkt förbi. Med ett brett omfång på skalan mellan kultur och struktur anpassar hon takt, volym och ton till situation för att du ska bli ditt bästa jag.

 • Organisationsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Agilt HR- och ledarskapsstöd
 • Förändringsledning
 • Arbetsplatsutveckling

Johan Herneheim

Utveckling på alla nivåer går som en rinnande röd tråd genom "The muffin mans" historia. Tror på balansen mellan individens inneboende potential och kraften i kollektivet.

 • Individ-, grupp- och organisationsutveckling
 • Strategi
 • Förändringsledning