Förtroendefullt samarbete

Att kunna samarbeta är nyckeln till framgång

Förtroendefullt Samarbete erbjuder en kraftfull och effektiv uppsättning verktyg för samarbete, förhandlingar och hantering av konflikter. Arbetet genomförs utifrån upplevelsebaserad inlärning med hjälp av forskningsbaserade metoder och teorier.

Fokus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer. Syftet är att bättre kunna hantera ickefungerande relationer, för att istället skapa välmående och välfungerande organisationer. Under utbildningen får deltagarna träna på att bli varse sina egna försvarsreaktioner och istället välja ett agerande som främjar långsiktiga relationer och konstruktiv problemlösning.

​I programmet tränar vi på fem grundläggande färdigheter:

 1. Avsikt – vilja till att samarbeta
 2. Sanning – öppenhet
 3. Eget val – personligt ansvar
 4. Självkännedom och förståelse för andra
 5. Problemlösning och förhandling

​Utvecklingsprogrammet vänder sig till:

 • dig som vill öka lönsamheten genom att skapa effektiva och långsiktiga samarbetsinriktade relationer
 • dig som vill ha konkreta verktyg för att förebygga eventuella konflikter samt hantera samarbetsproblem och konflikter när de uppstår
 • dig som vill lyckas vid förhandlingar och få långsiktiga gynnsamma resultat

​Programmet omfattar tre dagar, men kan anpassas efter behov och kan med fördel genomföras internt i din organisation.

Kontakta Cecilia och Peter för mer information

Cecilia Herneheim

En god lyssnare som skapar förtroende och trygghet i relationer. Med ett djup i dialogen mellan människor och grupper hjälper hon dem att uppnå sina mål och skapa effektivitet.

 • Terapi och samtalsstöd
 • Ledarskap
 • Utredning
 • Organisationsutveckling

Peter Axelsson

I över trettio år har Peter sugit i sig erfarenhet och kompetens. Han ser ständigt världen ur flera perspektiv och att förklara och förenkla komplexitet är hans högerhänthet. Acceptans och nyfiket utforskande är hans signum.

 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Processledning
 • Chefshandledning