Impact mapping

Vad är impact mapping

Impact map
Impact mapping är ett sätt att gemensamt arbeta fram vilka mål vi vill uppfylla och hur vägen från målet till resultatet ser ut. Detta gör vi genom att diskutera fram och visualisera:

 1. Målen
 2. Aktörerna
 3. Påverkan
 4. Leveransalternativen

Utifrån denna totalbild kan vi sedan prioritera vilka leveransalternativ som vi tillsammans vill prioritera och gå vidare med.

Varför är impact mapping bra

Vi pratar ofta om att göra saker på rätt sätt, men det handlar lika mycket om att göra rätt saker. Impact mapping hjälper gruppen att identifiera alternativa vägar framåt och att välja bort de alternativ som inte bidrar till målet i samma utsträckning, eller som kräver en för stor insats i förhållande till den effekt man vill uppnå.

En stor vinning är också samtalet under själva impact mappingen, att alla som deltar får en gemensam bild om vad man vill uppnå och varför man vill uppnå det.

Så kan vi hjälpa dig

På Masarin finns konsulter som kan hjälpa till på flera sätt. Antingen genom en workshop i impact mapping så att du får med dig verktyg för att kunna prova själv.  Alternativt hjälper vi dig som workshopledare att genomföra en impact mapping på ett scenario som är aktuellt för dig och din organisation.

Hör av dig till någon av oss så berättar vi mer

Karin Edlund

En social pragmatiker som trivs när hon får möjlighet att omsätta verksamhetens behov till realiserbara lösningar. "Se till att prioritera det som är viktigast och ger mest affärsnytta" är hennes ledord.

 • Kravanalytiker
 • Agil kravcoach
 • Verksamhetsutveckling
 • Impact Mapping

Niklas Morlin

Niklas är den humoristiska, professionella, relationsorienterade och varma lyssnaren som tillbringar sin tid i telefonen och i våra kunders olika mötesrum. Hur han tar sig dit vet ingen, och vi är mäkta imponerade. Livsdrömmen är att se världen från relingen på en segelbåt.

 • Försäljning
 • Relationer
 • Säljcoachning
 • Sonos