Tillbaka till översikten

Jon God

Projektledare
Innovationsledare
Teamledning
Produktägare

Jon God

Projektledare
Innovationsledare
Teamledning
Produktägare

Jon God

Projektledare
Innovationsledare
Teamledning
Produktägare

Jon kombinerar innovation med projektledning inom IT och digitalisering för att driva fram hållbara lösningar. Med en unik förmåga att identifiera och lösa kärnproblem, skapar han värde för både samhälle, verksamhet och individ.​

Med en bakgrund som spänner från projekt- och innovationsledning till produktägande och facilitering, är Jon specialiserad inom digital transformation, användarbaserad innovation och ledning av komplexa projekt. Hans förmåga att se helheten gör honom särskilt anpassningsbar för varierande uppdrag, och hans metodiska och strukturerade arbetsmetoder är ofta grundade i agila och användarfokuserade principer.​

Det bästa med Masarin är dess dedikation till att kombinera mänskliga insikter med teknologisk expertis.

Jon är inte bara en skicklig projektledare; han strävar också efter livslångt lärande med en passion för teknologisk innovation. Denna passion driver honom att ständigt förbättra och anpassa sina arbetsmetoder, vilket gör honom till en ovärderlig resurs i snabbt föränderliga landskap. Jon håller också på att bredda sitt kompetensområde genom en yrkeshögskoleutbildning till att bli en BI-analytiker med AI-kompetens.​

Utanför arbetslivet tar Jon rollen som Stridsbåtschef inom Hemvärnet och är en aktiv medlem i Mensa, vilket speglar hans intellektuella nyfikenhet och engagemang i samhället.​

”Det bästa med Masarin är dess dedikation till att kombinera mänskliga insikter med teknologisk expertis. Denna unika kombination har varit nyckeln till framgång i flera av våra tidigare projekt, där vi har kunnat leverera genuina och hållbara lösningar som möter både kundens och slutanvändarens behov.”