Tillbaka till översikten

Per Hansson

Ledare och interimschef
Individ- och organisationsutveckling
Rekrytering och verksamhetsutveckling
Projektledning
Implementationsledning

Per Hansson

Ledare och interimschef
Individ- och organisationsutveckling
Rekrytering och verksamhetsutveckling
Projektledning
Implementationsledning

Per Hansson

Ledare och interimschef
Individ- och organisationsutveckling
Rekrytering och verksamhetsutveckling
Projektledning
Implementationsledning

Per har lång och gedigen erfarenhet av att leda organisationer och att utveckla såväl medarbetare som arbetssätt.

I tidigare roller som chef och ledare har han genomgående arbetat med att bygga effektiva och långsiktigt hållbara företag och verksamheter. Fokus i Pers ledarskap är tydlighet, visa hög tillit till människors förmåga att växa och skapa nära relationer mellan medarbetare.

Pers kombination av dels professionalism, dels lättsamhet och humor uppskattas av de organisationer och team som han leder eller arbetar i. Hans intresse och förmåga att ta till sig nya kunskaper har tagit honom till många olika ledarroller inom ett flertal olika branscher och teknikområden. Han har en mycket väl utvecklad förmåga att förstå både processer och system och framför allt människorna som verkar inom dessa.

Pers styrka ligger i att kombinera teknisk systemförståelse med ledaregenskaper där han med tydlighet och han med glädje och handlingskraft driver den gemensamma utvecklingen mot önskat mål. Han är empatisk och har stor förmåga att se individuella behov och med hjälpa av detta bygga trygga och välmående team.