Tillbaka till översikten
SSG

Ett strategiskt PO-lager som tillväxtmotor

Fotograf: Kristoffer Lönnå

Digitala initiativ har potentialen att skapa nya inkomstströmmar för traditionella bolag. Men det kräver nya arbetssätt. En sådan resa har SSG gjort. Där går man från projektfokus till produktfokus med Masarins produktägartrio i täten.

”Vi behöver få ihop verksamhet och IT på ett bra sätt!” Det är något som många traditionella projektledda organisationer ofta brottas med, till skillnad från nya företag som exempelvis Spotify, Amazon och Uber. Varför är det så och vad kan vi lära från dem? SSG är inget undantag bland mer traditionella bolag och under 2022 satte de som mål att förbättra tjänsteutvecklingsprocessen genom att implementera ett produktorienterat arbetssätt.

Den nya organisationen innebar att gå från ”beställare/leverantör” mellan verksamhet och IT till tvärfunktionella produktteam där både verksamhet och IT är representerade. Det nya arbetssättet innebär att jobba produktägarlett med gemensam syn på strategi, taktik och operation vilket resulterade i gemensam koordinering och prioritering av backlog, samtidigt som man också ser till att få ut mesta möjliga värde av utvecklingsteamet varje sprint.

SSG är en organisation där olika affärsområden och tjänster är vana att driva sina egna agendor som ”egna mindre bolag i bolaget”, men digitaliseringen och behov av gemensamma plattformar ställer nya krav på organisationen. Inte bara på samverkan och koordinering, utan även på struktur och arbetssätt.

Prestigelösa samarbeten med kunden och WoW i fokus

Produktägaren har en nyckelroll för att lyckas i denna omställning. Den personen jobbar nära kunden för att förstå och tillgodose behoven, leder det tvärfunktionella samarbetet internt och ansvarar för att utvecklingsteamet arbetar med rätt saker. Tre befintliga utvecklingsteam blev grunden till nya produktteam och Masarin-trion Anna Alnefelt, Christer Joelsson och Lena Rikner togs in som produktägare för varsitt team. Produktägarna ansvarade bland annat för att säkerställa att respektive produkt var i linje med affärsmålen och att den utvecklades effektivt, med målet att produktcheferna skulle få ut maximal nytta för att kunna marknadsföra och sälja produkten framgångsrikt. Utmaningen i uppdraget låg i att få alla parter att kommunicera öppet och tillitsfullt för att kunna samverka kring gemensamma synsätt, gemensam road map och gemensamma resurser. Utöver det tekniska, som till stor del fanns på plats, krävde övergången kulturella förändringar mot mer öppenhet och dialog mellan IT-avdelningen och verksamheten för att bryta silos.

Stöd och utveckling

Även om konsulterna från Masarin inte jobbat ihop i uppdrag tidigare behövde de inte lägga tid på att bygga relationen från grunden. Ett förtroende och en tillit fanns redan etablerad. Nära samarbete ledde till transparens och tydlighet som smittade av sig på organisationen medan man tog fram, förbättrade och implementerade processer gemensamt. Med olika bakgrunder kunde trion dra nytta av varandras styrkor och komplettera varandra. Tröskeln att be om hjälp var låg och det fanns ingen prestige, de levererade som ett team med kunden och Way of Working i fokus.

Fortsatt stöttning av agil coach efter överförd kunskap

När grunden var lagd, produktägarrollen etablerad, processer och grundläggande arbetssätt fanns på plats och Masarin fört över kunskap till organisationen var det naturliga steget för SSG att rekrytera egna produktägare. Men kunden ville fortsatt ha Masarins stöd på utvecklingsresan. Lena Rikner tog rollen som agil coach, för att stötta teamen och produktägarna som kan fortsätta att leda organisationen och ta fram produkter som kunderna älskar att använda.

Det var väldigt spännande att få vara med från start i ett sånt här förändringsarbete och kunna sätta processer och arbetssätt från grunden. Det är en trygghet att jobba tillsammans med andra masariner i ett team. Jag vet att jag får stöttning och vi tillsammans tar oss framåt.

Vill du prata mer om etablering av produktteam?
Kontakta Anna Alnefelt, Christer Joelsson eller Lena Rikner.

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan

Fler kundcase

Sundsvall - peter-van-der-meulen
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommuns fastigheter blir smartare

I den komplexa och snabbrörliga miljön vi befinner oss känns det tryggt att jobba med Masarins konsulter. De som tänker både strategiskt, skalbart och har framtidens behov i åtanke.

Läs kundcase