Hållbart ledarskap – stress och välmående

Lär dig nycklarna till att hantera stress och främja en hållbar arbetsmiljö för dig och ditt team. Det hållbara ledarskapet utgår från individens och gruppens situation och behov, och skapar förutsättningar som ger utrymme för individuella olikheter och drivkrafter. Anmäl dig till vår tvådagars utbildning redan idag!

Hållbart ledarskap – stress och välmående

Lär dig nycklarna till att hantera stress och främja en hållbar arbetsmiljö för dig och ditt team. Det hållbara ledarskapet utgår från individens och gruppens situation och behov, och skapar förutsättningar som ger utrymme för individuella olikheter och drivkrafter. Anmäl dig till vår tvådagars utbildning redan idag!

Denna tvådagars utbildning om hållbart ledarskap, stresshantering och välmående, fokuserar på att förstå stress, dess komplexa mekanismer och att tillägna sig effektiva strategier för att minska stressnivåer hos både ledare och medarbetare. Genom ett holistiskt perspektiv får deltagarna en djupare förståelse för hur de kan skapa en mer hållbar arbetsmiljö som stöder både individuellt och kollektivt välmående och avsedda prestationer.

Stress handlar om individens totala energibalans, och ett långsiktigt välmående skapas inte genom enskilda insatser vid enstaka tillfällen. Vi har stor nytta av tydliga arbetsuppgifter och rimliga krav i arbetsmiljön, men om de inre kraven är för höga hjälper inte det. Forskning visar stora fördelar med psykologisk trygghet i grupper, men om självbilden är förlegad och den inre självkänslan för låg kan inte den tryggheten utnyttjas fullt ut. Meditation och fysisk träning är fantastiska träningsverktyg och möjligheter till återhämtning som många använder sig av, men om arbetsplatsen ställer för höga krav och erbjuder för svag organisationskultur orkar vi ändå inte över tid, vi riskerar att bli sjuka och utmattade.

Kraven som ställs på oss kommer från både omvärlden och oss själva. Arbetsuppgifter och föreningssysslor, föräldraskap och hushållsarbete men också prestationskrav, starka värderingar och mål och kanske något drag av perfektionism. De resurser som står till vårt förfogande finns också i den yttre världen och inom oss själva. Pengar, redskap och verktyg men också kollegor, psykologisk trygghet och nödvändiga faktorer som delaktighet och självbestämmande är exempel på yttre resurser. Kompetens och förmågor, självkännedom, självkänsla och en förmåga till självreglering är exempel på inre resurser. Utbildningen bygger på att vi behöver balans mellan dessa yttre och inre krav och resurser för att må bra och hålla som människor över tid.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är chef och ledare och till dig som vill utveckla din förståelse för stress och dess drivkrafter för att uppnå ett större välmående.

Metod

Utbildningen sker online och kombinerar föreläsningar, diskussioner, övningar och fallstudier för att ge en djupare förståelse för stressens mekanismer och kopplar det till en syn på ledarskap som möjliggör ett balanserande och utvecklande arbete med alla fyra dessa områden.

Anmäl dig här

Datum
tis 05 nov, 2024
-
ons 06 nov, 2024
Tid
09.00 - 16.00
Plats
Masarin Consulting, Trädgårdsgatan 27, Sundsvall
Pris
11 500 ex moms inkl kaffe, frukt och lunch
Kursanmälan

Kontakta mig

Peter Axelsson, Masarin Consulting Group
072-235 88 02 | E-post
Till kontaktsidan