Tillbaka till kurser

Självledarskap för hållbar arbetshälsa HT 2019

Vi följer upp vårens skräddarsydda utbildning i självledarskap för hållbar arbetshälsa med en ny omgång under hösten 2019. Vi har satt samman denna utbildning på förfrågan från organisationer som vill arbeta förebyggande med chefer och medarbetare för att undvika negativa effekter av stress och efter starten på vårens program har vi fått flera intresserade frågor om ytterligare omgångar så vi planerar att starta en ny grupp i höst.

Utbildningen syftar till att utveckla individens självkännedom för att hantera den yttre världens krav och press. Arbete med teorier och upplevelsebaserade övningar hämtade från våra olika evidensbaserade teoribaser stärker självkänsla och självförtroende för att må bättre och att bli starkare och effektivare i arbetslivet. Utbildningen är anpassad för att fungera i en tillvaro med höga krav och stark press och genomförs en dag varannan vecka, vilket ger möjligheter till lättare planering samt reflektioner mellan varje tillfälle.

Balans i livet. Så lätt att säga, och periodvis så utmanande att uppnå. Vi förväntas arbeta längre innan vi tar pension men utsätts för fler påfrestningar än någonsin tidigare vilket enligt Socialstyrelsen driver fler och fler in i sjukskrivning baserat på stress. Det finns många orsaker till att vi upplever stress, och dessa orsaker kan uppstå i många olika situationer. Effekterna för kropp och sinne kan se olika ut. En gemensam faktor är dock väldigt tydlig. Långvarig stress leder till fysisk och psykisk ohälsa. Hjärnan bryts ner med exempelvis försämrat minne, nedsatt koncentrationsförmåga, kronisk trötthet, irritation och apati som resultat. Kroppen påverkas med till exempel huvudvärk, magsmärtor och hjärtproblem som allvarliga konsekvenser.

Ett proaktivt arbete för att motverka stress förebygger negativa konsekvenser av en pressad vardag. Det ger också ett ökat välmående, en starkare självkänsla och en högre effektivitet på jobbet såväl som på fritiden. Med hjälp av självkännedom och ökad medvetenhet kombinerat med verktyg och ökade kunskaper blir vi bättre på att möta oss själva och människor vi möter med stärkta relationer och bättre samarbete.

Om jobb och familjeliv och hög arbetsbörda gör det svårt att vara borta flera dagar i rad för utbildning är Självledarskap för hållbar arbetshälsa det givna valet. Vi genomför den fördelat på sex dagar utspridda över tolv veckor. Ett upplägg som gör det lättare att planera in utbildningsdagarna samt att utveckling över tid ger en större effekt. Några vinster som tidigare deltagare vittnat om efter våra utbildningar har varit större inre lugn och mindre spring i korridoren, ökad självkännedom och minskad självkritik, mod att bestämma själv och säga nej, träning i att känna efter och att dela med sig och ett smidigare samarbete. Spontana kommentarer som ”Det här var som en hjärtstartare” gör det lätt att planera in fler utbildningsinsatser!

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare och medarbetare som vill arbeta proaktivt och utveckla sitt självledarskap för ökad balans och ökat välmående som resultat. Processen leds av certifierade handledare med lång chefserfarenhet som arbetat med rehabilitering och organisationsutveckling och med utbildning i kbt och schematerapi från Svenska institutet för kognitiv beteendeterapi

Nästa kursstart: Vi startar när vi fyllt en hel grupp. Preliminär start 8 oktober 2019

Programmet genomförs under dagtid varannan tisdag. Genomförandet sker i Masarin Consultings lokaler på Trädgårdsgatan 27 centralt i Sundsvall.

Om detta verkar intressant för dig är du varmt välkommen!

Självledarskap för hållbar arbetshälsa HT 2019

Masarin, Trädgårdsgatan 27 i Sundsvall

2019-10-08 — 2019-12-16

26000 kr exkl material