Tillbaka till kurser

Självledarskap för hållbar arbetshälsa HT 2020

Balans i livet. Så lätt att säga, och periodvis så utmanande att uppnå. Långvarig stress leder till fysisk och psykisk ohälsa, kroppen påverkas med till exempel huvudvärk, magsmärtor och hjärtproblem som allvarliga konsekvenser.

Utbildningen syftar till att utveckla individens självkännedom för att hantera den yttre världens krav och press. Arbete med teorier och upplevelsebaserade övningar hämtade från våra olika evidensbaserade teoribaser stärker självkänsla och självförtroende för att må bättre och att bli starkare och effektivare i arbetslivet.

Ett proaktivt arbete för att motverka stress förebygger negativa konsekvenser av en pressad vardag. Det ger också ett ökat välmående, en starkare självkänsla och en högre effektivitet på jobbet såväl som på fritiden. Med hjälp av självkännedom och ökad medvetenhet kombinerat med verktyg och ökade kunskaper blir vi bättre på styra oss själva och skapa ett balanserat liv.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare och medarbetare som vill arbeta proaktivt och utveckla sitt självledarskap för ökad balans och ökat välmående som resultat. Processen leds av certifierade handledare med lång chefserfarenhet som arbetat med rehabilitering och organisationsutveckling och med utbildning i KBT och schematerapi från Svenska institutet för kognitiv beteendeterapi.

Läs mer om utbildningen

Nästa kursstart: Vi startar när vi fyllt en hel grupp och Corona-restriktionerna tillåter. Preliminär start 1 september 2020.

Programmet genomförs under dagtid varannan tisdag. Genomförandet sker i Masarin Consultings lokaler på Trädgårdsgatan 27 centralt i Sundsvall.

Om detta verkar intressant för dig är du varmt välkommen!

Självledarskap för hållbar arbetshälsa HT 2020

Masarin, Trädgårdsgatan 27 i Sundsvall

2020-09-01 — 2020-11-10

26000 kr exkl material