The Human Element – Fördjupning

The Human Element – Fördjupning

The Human Element® – Fördjupning

 • Öppet utvecklingsprogram
 • Intensivutbildning i 2 dagar

Fördjupningen är till för dig som gått något av våra program och arbetat med FIRO och materialet i The Human Element. Om du vill ladda med liknande energier som skapades under den veckan och vill fräscha upp synsätt och verktyg så är detta dagar för dig. Vi slutar aldrig att utvecklas och fördjupningen är en möjlighet att få något nytt att arbeta med. Vi bygger fördjupningsprogrammet på samma accepterande grund som utbildningen och arbetar med liknande upplägg. Ta chansen, anmäl dig och få en boost i att känna dig betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Din organisation behöver THE-utbildning för att

Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera och kan göra det lättare för mig att förstå andras behov och reaktioner. Om jag har en god självkänsla kan jag ta ett större personligt och professionellt ansvar, vara mera flexibel, kanske mer kreativ. Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkänsla ger tillsammans organisationen den kraft som skapar framgång.

 • Medarbetarnas självkänsla är avgörande för motivation och framgång.
 • Ledarskapet består främst i att skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sin självkänsla.
 • Medarbetare med låg självkänsla blir försiktiga, tveksamma till att pröva något nytt, går lätt i försvar och hamnar i låsta positioner, ser små eller inga möjligheter att påverka det som är.
 • Medarbetare med hög självkänsla vågar pröva det som är nytt och okänt, ser svårigheter som stimulerande utmaningar, är nyfikna, vågar vara kreativa, vill ta – och tar – ansvar och ställer krav.
 • En väl fungerande organisation innebär ett öppet och ärligt klimat; man säger som det är hellre än låtsas något som inte finns, var och en tar ansvar för sina egna och gruppens uppgifter.
 • Nyttan för organisationen.

Teoretisk grund

THE bygger på FIRO som i sin tur bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteende-nivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslo-nivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Grundläggande principer:

 • Självinsikt: den absoluta förutsättningen för min personliga och professionella utveckling är att jag förstår mig själv, att jag är medveten om mig själv
 • Öppenhet: öppenhet förenklar tillvaron för mig personligen och i mina relationer till andra människor
 • Självbestämmande: när jag tar ansvar för och bestämmer över mitt eget liv blir jag stark

Mer information finns på www.thesweden.se

Målgrupp

Fördjupningen riktar sig till:

 • Chefer, ledare och medarbetare som vill arbeta med sitt ledarskap utifrån sin personliga utveckling genom att öka sin självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering.
 • Lednings-, projekt- och arbetsgrupper som vill utveckla sin produktivitet och välmående.
 • Dig som har gått The Human Elements 5-dagarsutbildning.

Metod

THE genomförs utifrån upplevelsebaserad inlärning och inom ramen för THE finns en rad verktyg; självskattnings- och feedback-instrument, övningar och olika specialiserade seminarieutformningar. Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat och strukturerat. Våra handledare är certifierade inom The Human Element och har beteendevetenskaplig bakgrund från universitet, högskola med en rad påbyggnadsutbildningar inom området. De är även erfarna chefer och ledare och arbetar kontinuerligt med sin egen personliga utveckling.

Anmäl dig här

Datum
tis 12 nov, 2024
-
tor 14 nov, 2024
Tid
09.00-17.00
Plats
Lotsstugan utanför Härnösand
Pris
Anmäl dig senast
01 november
Kursanmälan

Kontakta mig

Peter Axelsson, Masarin Consulting Group
072-235 88 02 | E-post
Till kontaktsidan