Här är vi betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi startade Masarin Consulting Group med en idé om att driva och leda ett företag utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas, och som gör att vi känner oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

För oss är det öppna klimatet en förutsättning för att vi ska kunna utmanas till fortsatt utveckling, bli mer medvetna om oss själva och vår omgivning i syfte att bli ännu mer handlingskraftiga som individer och grupp. Vårt främsta verktyg är dialogen och vi arbetar aktivt med att bli det företag vi vill att det ska vara.

Vi är i grunden ett tekniskt företag med en ledning med stark beteendevetenskaplig förankring, vilket ger oss en mjuk prägel i vårt förhållningssätt. I grund och botten handlar det om att hitta en balans i produktivitet och välmående.

Hos oss hittar ni systemutvecklare, testare, IT-arkitekter, scrum master till Masarinare som arbetar inom verksamhets- och organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling och projektledning.

Vår vision och filosofi

Vår vision, ”Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer, vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld”, är lika mycket ett förhållningssätt som något vi vill uppnå. Det är en integrerad del i de tjänster vi levererar ut på marknaden, en strategi som ligger till grund för investeringarna i människorna som bygger upp företaget Masarin.

Det är också något som vi vill arbeta aktivt med ute i samhället och regionen genom mentorskap, samarbete med socialt drivna organisationer eller ideella insatser i organisationer där vi tror att vår kompetens kan göra nytta. Vi gör det utifrån att vi ser oss som en del av en större helhet, en del av kretsloppet, där vi bidrar till helheten för att själva ha möjligheten att existera, utvecklas och självförverkligas.

Den viktiga pusselbiten

Vår absolut viktigaste del av företaget är vi som arbetar i företaget, människorna. Utan oss är vi ingenting och tillsammans är vi allting, det är vi som gör avtryck. Vår medarbetaridé bygger på att ”vi är eftertraktade och efterfrågade och vi väljer Masarin för att vi trivs och utvecklas, vi vill vara här”. Hos oss ska möjligheten finnas att växa som människa och yrkesperson för att nå en större del av sin fulla potential.

Om du vill veta mer vad som ingår hos oss, så hittar du det här.

Masarin Consulting Group

Trädgårdsgatan 27, 2 tr
852 32 Sundsvall