Här är vi betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi startade Masarin Consulting Group med en idé om att driva och leda ett företag utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas, och som gör att vi känner oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

För oss är det öppna klimatet en förutsättning för att vi ska kunna utmanas till fortsatt utveckling, bli mer medvetna om oss själva och vår omgivning i syfte att bli ännu mer handlingskraftiga som individer och grupp. Vårt främsta verktyg är dialogen och vi arbetar aktivt med att bli det företag vi vill att det ska vara.

Vår vision och filosofi.

Vår vision, ”Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer, vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld”, är lika mycket ett förhållningssätt som något vi vill uppnå. Det är en integrerad del i de tjänster vi levererar ut på marknaden, en strategi som ligger till grund för investeringarna i människorna som bygger upp företaget Masarin.

Det är också något som vi vill arbeta aktivt med ute i samhället och regionen genom mentorskap, samarbete med socialt drivna organisationer eller ideella insatser i organisationer där vi tror att vår kompetens kan göra nytta. Vi gör det utifrån att vi ser oss som en del av en större helhet, en del av kretsloppet, där vi bidrar till helheten för att själva ha möjligheten att existera, utvecklas och självförverkligas.

Den viktiga pusselbiten

Vår absolut viktigaste del av företaget är vi som arbetar i företaget, människorna. Utan oss är vi ingenting och tillsammans är vi allting, det är vi som gör avtryck. Vår medarbetaridé bygger på att ”vi är eftertraktade och efterfrågade och vi väljer Masarin för att vi trivs och utvecklas, vi vill vara här”. Hos oss ska möjligheten finnas att växa som människa och yrkesperson för att nå en större del av sin fulla potential.

Masarins interna liv

Här kan du följa oss och få ett smakprov på det interna livet inne på Masarin. Vi har en idé om att det krävs aktiv arbete för att utvecklas som yrkespersoner, människor och kollektiv, vilket gör att vi varje år genomför ett antal olika insatser. Exempelvis genomför vi mellan 6–8 utvecklingsdagar per år där hela företaget är samlat med det övergripande temat ”Hur blir vi det företag vi vill vara”. Utifrån den arbetshypotesen genomför vi aktiviteter ur olika perspektiv, t ex samtal och dialog om företagets framtid, vad som är väl fungerande respektive mindre väl fungerande, utvecklings- och utbildningsinsatser på individ, grupp och organisationsnivå som vi upplever att alla inom företaget skulle behöva osv. utvecklingsdagarna genomförs både enskilt och i sammankopplade utifrån en röd tråd under året. Alla anställda har också möjlighet att få löpande yrkeshandledning i relation till sitt uppdrag, vilket genomförs individuellt eller i grupp. Handledningen är en möjlighet för konsulterna att reflektera och få perspektiv över problem och dilemman tillsammans med professionellt stöd.

24 juni 2020

Utvecklingsdag 45

Så glada över det varma vädret som möjliggjorde att vi idag hade utvecklingsdag på temat coaching och handledning utomhus. Att vi fick träffas för att lära oss mer och träna, träna, träna för att bli bättre på det som är så viktigt i vår vardag som konsulter. Dels för att kunna hjälpa kunderna inte bara genom våra lösningar utan att de själva ska kunna utforska och hitta svar i stora och små frågor. Och även för att utforska de utmaningar vi själva ställs inför! Sidsjön bjöd dessutom på vackra vyer!
14 maj 2020

Utvecklingsdag 44

En utvecklingsdag via Slack där vi arbetade med tjänstepacketering inom och mellan våra olika erbjudandeområden för att komma på hur vi kan nå nya höjder. Vad är roligt som vi villgöra mer av? Var finns det utvecklingspotential och hur får vi rull på det. Vi arbetade både i helgrupp och i våra kompetensgrupper system-, verksamhets- och organsiationsutveckling.
20 mars 2020

Utvecklingsdag 43

Temat för dagen var utveckling och energi! Utöver att arbeta som konsult hos olika kunder bidrar alla med att utveckla ”det interna livet” på Masarin och Masarin som företag. Det kan handla om områden som friskvård, sociala aktiviteter, marknadsföring och kompetensutveckling. Under dagen arbetade vi med vad vi vill uppnå inom olika områden 2020 och 2021 och vilka som ansvarar och koordinerar arbetet under året. Självklart genomfördes dagen på distans via Slack. Dagens incheckning var därför: Jag idag och Mitt hemmakontor idag. Både katter, hundar och barn dök upp i bild under dagen!
20 september 2019

Utvecklingsdag 39 och 40

Den 18-22 september besöker vi Norge på vår årliga höstresa. Temat är att lägga grundtankarna kring affärsplanen för de kommande tre åren. Vi arbetar med Belfastmetoden och blickar såväl bakåt som framåt. Vad behöver vi sluta och börja med, vad vill vi anpassa och vad vill vi utveckla. Arbetet blandas med äventyr. Många intressanta samtal och insikter om vad vi vill göra. Dessutom är det kul att vara på äventyr med varandra, vi djuphavsfiskar, rider och upptäcker den norska kusten, umgås och lär känna varandra bättre.
Bild på konsult Johan Herneheim Masarin
17 juni 2019

Utvecklingsdag 38

Den 17 juni 2019 samlades alla konsulter på Masarin för en heldag, utvecklingsdag #38, med temat ”vår egen utvecklingsresa”. Alla fick 20 minuter på sig att beskriva sin professionella resa och berätta om uppdrag, utbildningar och annat intressant som kan vara bra för andra att känna till. Det blev många överraskningar och en och annan förvånad min.
Frukost på Masarin
24 maj 2019

Utvecklingsdag 37

Dagen startade med en gemensam frukost där vi fick möjlighet att hämta hem varandra och prata om vad som hänt sedan sist vi sågs. Temat för dagen var sedan Tjänsteutveckling för Masarin. Vi inventerade vad alla var intresserade i att arbeta med och sedan delade vi upp oss efter intresse. Dagen avslutades med presentationer av våra grupparbeten. Bland annat nya kurser såsom ”Arkitekt på mänsklig grund” och ”Lilla ledarskapsskolan” och en uppdaterad bild av vårt tjänsteutbud. Vid dagens slut reflekterade vi över att det är roligt att få producera med sina kollegor samt att vi har så mycket spännande områden att arbeta med framöver, som kan stärka oss och vårt erbjudande.
Fotografier på alla medarbetare på Masarin
18 april 2019

Utvecklingsdag 36

Det är Skärtorsdag och vi kör en halv utvecklingsdag med extra fokus på Johanna, Jens och Linda - våra nya Masariner. Varmt välkomna till oss! Vi är nyfikna och vill veta mer om varandra så vi utforskar och samtalar om alltifrån vad vi väljer att göra en helt oplanerad lördag till vilka superkrafter som finns i rummet. Mycket givande. Jens pannkakor vill vi såklart prova vid tillfälle, han menar att det är något med laggen. Vi pratar om vad vi vill fylla våra Utvecklingsdagar med. Fram kommer en uppsjö av förslag kopplat till våra intressen och kompetenser och vi ser såklart framemot att stärka oss ytterligare som Masariner.
11 januari 2018

Utvecklingsdag 35

Efter en intressant utvecklingsdag i december med tydliggörande av mål och riktning arbetade gruppen vidare med hur det här ska gå till denna kalla januaridag genom att först göra en återblick på det vi kommit överens om för att sätta en grund för dagen. Vi utforskade vilka förutsättningar vi har för att klara detta, vad vi behöver lyckas med, samt vem/vilka som är bäst lämpade för olika uppgifter. Avslutningen av dagen utformades till ett litet psykologiskt experiment med att föreslå, bjuda in, samt tacka Ja/Nej till vem och vilka som skulle ansvara för olika uppgifter och områden.
18 december 2018

Utvecklingsdag 34

Den första av två utvecklingsdagar med fokus på Masarins affärsplan och därmed konkretisering av mål och riktning för 2019. Centralt under dagarna är den delaktighet och engagemang som finns hos alla anställda. Målet är att riktningen ska bli attraktiv och tydlig för alla så vi var och en har möjlighet att påverka och "köpa in" i vart vi är på väg.

23 november 2018

Utvecklingsdag 33

”The Doing day”. En extrainsatt utvecklingsdag i form av en halvdag från morgon till lunch där hela Masarin transformeras till en webbredaktion med det gemensamma målet, att 2.0 av masarinconsulting.se går live under eftermiddagen. Hela företaget tillsammans med vår partner inom webbdesign, arbetar agilt under dagen med tre planerade microsprintar. Vi firar med en afterwork.
19 september 2018

Utvecklingsdag 31 och 32

I september var Masarinerna i Frankrike nära den spanska gränsen och genomförde sin årliga höstresa inkluderat två utvecklingsdagar. Temat var samtal och dialog kring Masarins framtid och utveckling utifrån vår bakgrund och historia. Samtalen pågick från det att vi satte oss på tåget mot Arlanda och fortsatte i olika former till vi klev innanför tröskeln hemma i Sundsvall igen. Dessutom hann vi med sightseeing, bad, second hand-shopping, rollspel, vinprovning, yoga och många trevliga middagar. Välbehövliga dagar och en god känsla av att hämta hem och in varandra. Nu vet vi var vi ska lägga vårt fokus under resten av året.
4 juni 2018

Utvecklingsdag 30

I början av juni genomfördes den sista av tre utvecklingsdagar kopplade till att leda och vara i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: Förändringens 4 rum, SCARF, ADKAR, FIROs känslodimension, Self Determination Theory samt Röd & Grön zon. Nu har alla Masariner en gemensam grund och förståelse för förändringsledningens många dimensioner.
4 maj 2018

Utvecklingsdag 29

Fredag den 4 maj genomfördes den andra av tre utvecklingsdagar kopplade till perspektivet förändring. Konsulterna delades in i tre olika grupper med varsin gruppledare med arbetsuppgift att ta fram och paketera ett nytt tjänsteerbjudande som de verkligen tror på och som inte finns idag. Under arbetet skapas medvetna störningar genom förändrade förutsättningar, gruppsammansättning, mål med dagen och så vidare. Kreativitet mötte förändring vilket gav spännande reflektioner vid dagens slut. Till exempel vad händer med mig och mitt engagemang, gruppens relationer, parallella uppgifter och arbetsmålet när jag arbetar i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: SCARF, störning, interventioner, energiboost och tapp, mål- och uppgiftsfokus, parallella processer.
25 april 2018

Utvecklingsdag 28

Vi startade upp utvecklingsdagen med introduktion till att vara och leda förändring utifrån alla våra olika roller i företaget. Gemensamt för oss är att alla på något sätt kan relatera till att vara i olika insatser, oavsett om vi bygger nya system som påverkar andras vardag, eller om vi är dem som stödjer förändringen i sig. Tidvis sker förändringen även inom ramen för Masarin när saker händer planerat eller oplanerat. Begrepp för dagen: Organisk- och planerad förändring, Cycle of Experience, Environmental support och resistance, ADKAR, påverkan. Målet med årets utvecklingsdagar är att alla Masariner får en gemensam grund och förståelse för förändringsledning.
19 januari 2018

Utvecklingsdag 27

Fortsättning på utvecklingsdag 26, och mer samtal om framtida perspektiv kring hur vi vill vara och tillsammans med varandra. Vad är det som inte får finnas här? Vad är det som inte sägs? Hur ska man vara för att passa in? Utmanande dialog och inte helt bekvämt men så magiskt nyttigt att sätta ord på våra tankar. Tilliten sätts på prov när öppenheten finns där, och vi växer som grupp och individer.
11 december 2017

Utvecklingsdag 26

En dag i evalueringens tecken där vi försöker ta tillvara på den positiva grund vi står på och med det som är väl fungerande för att kunna utforska även det som är mindre väl fungerande. En till synes enkel stödjande struktur låg till grund för samtalen under dagen. Igår: viktiga händelser för mig under året. Idag: vad upplever jag som väl respektive mindre väl fungerande, hur har jag det på Masarin. Imorgon: Vad vill vi fortsätta göra, börja med, göra mindre av och sluta med. Vad är viktigt att ta tag i?
27 september 2017

Utvecklingsdag 24 & 25

På plats i Sicilien genomförde gruppen två utbildningsdagar i ämnet Konflikthantering och svåra samtal, något som kan vara nyttigt för vem som helst. Spännande samtal om vad en konflikt egentligen är, hur vi relaterar olika till dem beroende på den egna bakgrunden, och hur vi kan se på och analysera en konfliktsituation. Vi tränade även på olika sätt att ge och ta emot feedback och genomförde rollspel för att få träna på svåra samtal. Någon levde ut sina skådespelardrömmar och ska på intagningsprov vid Dramaten efter att ha skrämt sina kollegor.
3 maj 2017

Utvecklingsdag 21, 22, 23

Alla Masariner samlades i Östanskär utanför Sundsvall med fördjupad personlig utveckling utifrån kärnvärdena i The Human Element. Detta är en utbildning som vi erbjuder till våra kunder genom våra två certifierade handledare Peter och Cecilia, och därför vill vi gärna att alla Masariner får möjlighet att själva gå utbildningen. Det var intressant och spännande att få arbeta med sig själv utifrån övningar i kropp och tanke, självskattningar, feedback, mentala guidningar och visualiseringar, egen reflektion och fördjupande samtal.
12 januari 2017

Utvecklingsdag 20

En kall och snöig januaridag genomfördes en utvecklingsdag med fokus på behov av kompetensutveckling och utbildning på individ, grupp och organisationsnivå, det vill säga vilka verktyg behöver jag som enskild individ slipa på eller skaffa mig, och vilka verktyg behöver vi gemensamt kunna och förstå. Riktigt intressant dag där vi hittade utbildningsmål på såväl individuell- som gruppnivå.
15 december 2016

Utvecklingsdag 19

Självdeklaration och feedback stod på agendan för dagen, och efter två timmars incheckning av gruppen påbörjades arbetet med att deklarera sitt medarbetarskap och ledarskap på Masarin. Utgångspunkten var utifrån vilja, ambition, styrkor och utvecklingspunkter. På det fick vi sedan värdefull feedback från våra kollegor utifrån vi ser av varandra vardagen. Arbetet genomfördes först genom individuellt tankearbete och fortsatte i halvgrupper innan vi återsamlades för en gemensam speedfeedback-kedja.

Masarin Consulting Group

Trädgårdsgatan 27, 2 tr
852 32 Sundsvall