Organisationsanalys

Vad är en organisationsanalys & när har jag nytta av den?

En organisationsanalys är en systematisk kartläggning av organisationens strukturella och kulturella faktorer och görs med fördel ur ett systemteoretiskt perspektiv, dvs. genom att titta på det som sker inom delarna och mellan delarna, på individnivå, gruppnivå och organisatoriskt.
Analysen kan vara behjälplig i många olika situationer och kan ge organisationen underlag för en handlingsplan som ska kunna utveckla organisationen.

Kanske behöver ni göra en nulägesanalys av de organisatoriska förutsättningarna inför en större förändring?

Kanske har ni upplevt utmaningar i verksamheten som är kopplat till hur ni arbetar och samverkar med varandra, och behöver stöd i att bättre förstå systemets styrkor och utmaningar?

Eller så ser ni helt enkelt värdet av en objektiv organisationsanalys för att bättre förstå er organisations förutsättningar som en del i ert systematiska förbättringsarbete?

Oavsett bakgrund så kan värdet blir väldigt stort av att få en samlad bild av många individers uppfattningar och sanningar om organisationen. När den samlade bilden dessutom sätts i perspektiv genom en kvalitativ analys så får man chans att se på sin organisation med nya ögon och en ny förståelse.

Hur går det till?

Insamlande av data till en organisationsanalys kan göras på olika sätt, t ex. enskilda djupintervjuer, gruppintervjuer, enkäter eller observationer. En kombination av flera metoder kan också tillämpas. Vi bedömer val av metod tillsammans med er som kund, utifrån er organisations förutsättningar och behov. Vi lutar oss sedan på olika teorier och förklaringsmodeller för att skapa struktur av fenomen och mönster, ökad förståelse och bidra med mening.

Resultatet kan sedan presenteras på olika sätt utifrån kundens preferenser, t ex skriftlig rapport, muntliga presentationer, workshop etc.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner för mer information

Cecilia Herneheim

En god lyssnare som skapar förtroende och trygghet i relationer. Med ett djup i dialogen mellan människor och grupper hjälper hon dem att uppnå sina mål och skapa effektivitet.

 • Terapi och samtalsstöd
 • Ledarskap
 • Utredning
 • Organisationsutveckling

Peter Axelsson

I över trettio år har Peter sugit i sig erfarenhet och kompetens. Han ser ständigt världen ur flera perspektiv och att förklara och förenkla komplexitet är hans högerhänthet. Acceptans och nyfiket utforskande är hans signum.

 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Processledning
 • Chefshandledning

Johan Herneheim

Utveckling på alla nivåer går som en rinnande röd tråd genom "The muffin mans" historia. Tror på balansen mellan individens inneboende potential och kraften i kollektivet.

 • Individ-, grupp- och organisationsutveckling
 • Strategi
 • Förändringsledning

Johanna Eurenius

Johanna är den obotliga optimisten som bubblar av inspiration och positiv energi. Hon går inte obemärkt förbi. Med ett brett omfång på skalan mellan kultur och struktur anpassar hon takt, volym och ton till situation för att du ska bli ditt bästa jag.

 • Organisationsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Agilt HR- och ledarskapsstöd
 • Förändringsledning
 • Arbetsplatsutveckling