Parterapi

Att söka externt stöd för att jobba med personlig och professionell utveckling i form av coachning, handledning eller grupputveckling är något som blir ett alltmer naturligt inslag för många. Inte fullt lika självklart kan det vara att investera energi och tid för att vårda relationen med vår partner. Ni har kanske fastnat i ett dysfunktionellt kommunikationsmönster där ni inte når fram till varandra, eller så kanske det finns delar i relationen som behöver repareras. Det kan finnas många skäl, men gemensamt bör vara en vilja att stärka er kontakt och relation.

Att söka hjälp i form av parterapi kan vara ett stort steg för många. Vi kan hindras av en känsla av skam, skuld, rädsla och oro. Det kanske till och med känns som ett nederlag?

Vi vill därför hjälpa till att avdramatisera parterapi som utvecklingsform, och istället välja att se det som en lustfylld, meningsfull investering i att vårda den kanske viktigaste relationen i ditt liv, förutom den med dig själv.

Det passar alltså den som vill förnya och fördjupa sin kärlek, intimitet och relation till varandra. I kris eller inte.


Hur jobbar vi med parterapi på Masarin Consulting?

Den bygger på att bjuda in en värderingsfri neutral part som stöttar i er dialog. Grunden är allmänmänsklig kommunikation, med ett nyfiket och respektfullt lyssnande istället för argumenterande. Pardynamik har dock även andra inslag och vi lutar oss därmed på metoder som emotionsfokuserad parterapi och IBCT (Integrativ Behavioral Couple Therapy), en form av KBT.

Skillnaden från traditionell familjerådgivning och parterapi är bland annat att vi går mer under ytan och utforskar era drivkrafter och rädslor. Relevanta teorier lyfts in, t ex anknytningsteori, för att förstå vad som sitter i mig och i relationen. Det kan handla om att utforska betydelsen av er relationshistoria och hur konflikter hanteras mellan er. Parterapeuten ger en trygg vägledning i dialogen för att förstå varandras behov ur ett långsiktigt perspektiv. Man kan se det som en form av handledning utifrån parets unika behov.

Grunden i vår parterapi är tron på att allt är reparerbart, och ett hopp om att det gör skillnad för parterna om man bara ger tid till förståelse om varandra.

Hur går det till i praktiken?

Ett första steg är att ni skickar ett mail till vår parterapeut Cecilia och bokar en första förutsättningslös träff. Därefter finns i regel två vägar att gå. Den ena vägen är att jobba med utifrån det som finns ”här-och-nu” i rummet för att hantera något konkret som ni vill ha hjälp med.

Den andra vägen är att vi inleder en samtalsprocess som handlar om att utforska vilka ni är tillsammans, följt av fördjupande enskilda samtal med terapeuten för att kunna gå djupare och bli tydlig inför sig själv. Utifrån teman av era behov upprättas sedan en skräddarsydd plan för fortsatt samtalsprocess tillsammans.

Terapisessionerna genomförs på Masarin och vi är mån om att säkerställa att ni upplever den diskretion och trygghet som behövs.

Pris: 1300 kr per timme. Varje session innehåller även 15 min förberedelser och 15 min efterarbete.

Cecilia Herneheim

En god lyssnare som skapar förtroende och trygghet i relationer. Med ett djup i dialogen mellan människor och grupper hjälper hon dem att uppnå sina mål och skapa effektivitet.

  • Terapi och samtalsstöd
  • Ledarskap
  • Utredning
  • Organisationsutveckling