Stories

Vi tänkte att ni var nyfikna på lite mer om vilka vi är som arbetar tillsammans på Masarin, vi som kallar oss masariner. Så här kan ni läsa lite mer om oss, hur vi hamnade på Masarin och varför vi trivs så bra.

"... om man är snäll så blir folk snälla tillbaka."

Erik Ström

”Jag är egentligen mer intresserad av människor än av maskiner, men eftersom jag har en viss läggning för att lösa komplexa problem, se mönster och snabbt hitta lösningar, har rollen som programmerare fallit sig naturlig för mig. Jag tror på att visa förståelse för att det kan bli fel och att om man är snäll så blir folk snälla tillbaka. Det gör att vi undviker att hamna i låsta lägen. Jag hamnar i flow i samarbete med människor som är på samma våglängd som jag. Det kan gälla såväl i jobbet som när jag sitter vid pianot i samskapandet av musik. Samtidigt som jag gillar att vara snabb har jag med tiden fått ökad insikt om värdet av att skynda långsamt och är numera bättre på att lyssna in olika perspektiv. Masarin känns solklar för mig - här handlar livet om självledarskap, nyfikenhet, självinsikter och att må bra, snarare än att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är en hållbar strategi i längden, och jag är tacksam att få vara en del av det.”

"Varför då?" frågar jag, ofta för att utforska och utmana.

Anna Alnefelt

”I kombination med stor trygghet i metoder, ramar, verktyg och arbetssätt så är min största tillgång min personliga stil. Jag gillar rak kommunikation och vet att det uppskattas av många. ”Varför då?” frågar jag, ofta för att utforska och utmana – men gärna följt med en tvist av humor för att få folk att slappna av. Jag arbetar idag som projektledare / product owner och kan med min breda IT-bakgrund vara väldigt tekniknära. Jag tror på en öppen dialog och att vi kommer på de bästa lösningarna tillsammans, i tvärfunktionella team där alla får komma till tals. Fördelen med Masarin är att det är stort fokus på att individen ska må bra och utvecklas. Även om jag har 100% uppdrag hos kund så känner mig aldrig ensam. Ingen är längre än ett samtal bort när jag behöver ett bollplank eller stöttepelare.”

En sund och uthållig inställning, både till oss som jobbar här och till de organisationer vi stöttar i våra uppdrag.

Eva Lena Persson

”Jag tror starkt på det iterativa och inkrementella sättet att ta fram tjänster och produkter. Att stegvis lägga bit för bit för att kontinuerligt lära sig vad som är mer och mindre framgångsrikt. Det sätt som vi i dagligt tal beskriver som “agilt” eller “lean”. Det förhållningssättet blir också giltigt när det kommer till att bygga team. Att man som team får möjlighet att utvecklas och lära sig med och om varandra över tid och på så sätt bli produktiva, effektiva och välmående. I en uthållig och sund takt. Evolution istället för revolution helt enkelt, både vad gäller människor, produkter och tjänster. Därför har jag i snart 10 år jobbat främst som agil coach med att stötta organisationer, team och individer i agila förändringsresor. Hur det kommer sig att jag har valt den rollen och den inriktningen? Efter mer än 30 år i IT-branschen i roller som spänt från teknik och utveckling till ledning och styrning i såväl små som stora organisationer och företag har jag insett att det inte finns några givna svar. Däremot finns det väldigt många bra frågor som behöver ställas vid förändringar. Och varför Masarin? Eftersom Masarin personifierar just detta. En sund och uthållig inställning, både till oss som jobbar här och till de organisationer vi stöttar i våra uppdrag.”

Jag är särskilt stolt över vår tjänst ”Självledarskap för hållbar arbetshälsa”.

Cecilia Herneheim

”Min vardag handlar om att möta och hjälpa människor i olika situationer, både individuellt och i grupp. Ofta sker detta i form av grupp- och ledarskapsutvecklingsinsatser, coachning och handledning, och i samtalsterapin i rollen som terapeut. Flera har uttryckt att de gillar min metod, men jag ser det inte som det då jag inte kommer med något färdigt utan utgår ifrån behovet och är angelägen om att förstå och vara till nytta. Erfarenheterna över åren av att arbeta på djupet med människor har gjort mig mer ödmjuk i mötet utifrån att var och en av oss har våra egna utmaningar, och jag strävar efter att skapa ökad medvetenhet och acceptans för det som är, vilket i sig ofta leder till förflyttning. Jag är särskilt stolt över vår tjänst ”Självledarskap för hållbar arbetshälsa”. Där möter vi en grupp individer över en tid för att stärka deras självkännedom så att de kan bli tåligare för förändring och kunna hålla långsiktigt i arbetslivet. Det är fantastiskt när tidigare deltagare vittnar om hur kursen gjort skillnad i deras liv, då blir jag alldeles varm inombords!”

Det öppna och familjära företaget med sunda värderingar.

Niklas Morlin

”Jag hade väldigt tidigt en bild av att jag skulle driva företag och jobba med kundrelationer. Min drivkraft är att göra affärer där alla parter är nöjda och där man kan utvecklas tillsammans. Från att ha varit verksam i olika branscher och sedan lärt känna Peter och Johan så kändes det väldigt naturligt att vi tillsammans skulle starta och utveckla ett konsultföretag med en tydlig koppling mellan teknik och det mellanmänskliga. Det öppna och familjära företaget med sunda värderingar. Min nyfikenhet och mitt genuina intresse för att sätta mig in i olika branscher och företags olika behov gör att jag passar bra för det jag gör. Formellt är jag säljchef men jag ser mig hellre som en möjliggörande partner som tillsammans med kunden identifierar hur Masarins konsulter kan hjälpa dem att nå sina mål. Våra medarbetare är alltid involverade i säljprocessen för att sätta rätt förväntningar från båda håll ända från start. Det är för mig lika tillfredställande att få lösa kunders behov som att få bidra till att mina kollegor utvecklas i sin roll och kanske allra mest att ge dem mod när möjligheten för ett nytt uppdrag dyker upp.”

Jag vill att vi helt enkelt är schyssta med varandra, både i det lilla och det stora.

Peter Axelsson

"Jag har jobbat i 35 år, det känns helt galet! Jag har haft tre perioder där den första var präglat av teknik och programmering, den andra fylldes av strategier och förändringsledning. Den tredje perioden har pågått de senaste tjugo åren och handlar om intresset för människor och relationer, både i samhället i stort och i mindre system. Jag är extra nyfiken på våra dysfunktioner, när vi går i försvar och hamnar i konflikter och hur vi tar oss igenom det. Jag är på gott och ont en klassisk ”hjälpare”. För ofta prioriterar jag andra före mig själv, men det ger också förmågan att lyssna in vilket är nyttigt i min yrkesroll. Den största drivkraften är dock min vetgirighet, att ta reda på och förstå hur allt fungerar. Jag älskar utbildningar och har pluggat på universitet de senaste femton åren. Masarin ger mig en fantastisk möjlighet att lära nytt, använda mina idéer och kunskaper, utmana synen på företagets roll i samhället och hur man bedriver en hållbar verksamhet. Hur viktiga är pengarna, och hur viktigt är det att känna en mening och må bra? Masarin vill ju tänka ett steg längre och gynna det lokala, fatta hållbara beslut och förstå nyttan i gott samarbete med andra. Jag vill att vi helt enkelt är schyssta med varandra, både i det lilla och det stora.”

Vi gillar att ha roligt, firar när det går bra och fångar upp varandra när det behövs

Åsa Sikström

”Ja, hur skulle jag beskriva mig egentligen? Jag vill nog säga att jag är stolt över att jag är lite av en ”multilingo-profil”, en allätare med massor av idéer. Jag har förmågan att prata med utvecklarna och i nästa stund med ledningsgruppen vilket gör att jag naturligt hamnar som en slags kommunikationspool mellan IT och verksamhet. I mina uppdrag jobbar jag ofta med förändringsledning, projektledning, som agil coach m.m. där denna egenskap absolut är en stor fördel. Det som gör att jag väljer att vara på Masarin är att jag får fullt förtroende att fatta beslut i mitt arbete och kring min utveckling, och jag vet att jag alltid har Masarin bakom mig oavsett. Sen är de fenomenala på att coacha så att jag själv kommer på lösningarna och kan ta mig dit jag behöver. Masarinerna är en härlig blandning av väldigt kompetenta människor med massor av kunskap och samtidigt kan vi ha det där ”flamstramset” på fikarasten. Vi gillar att ha roligt, firar när det går bra och fångar upp varandra när det behövs.”

När jag får göra skillnad och bidra till en sund utveckling, då mår jag som bäst

Johan Herneheim

”Jag var med och startade Masarin 2013 med en idé om att leda utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas. Som yrkesperson är jag i grund och botten organisationsutvecklare och arbetar med utveckling av människor, relationer och strukturer med målet att de både ska må bättre och prestera bättre i relation till de mål de har. För mig innebär det att jag har en väldigt fri och flexibel vardag med uppdrag inom t ex grupp- och teamutveckling, ledarutveckling, förändringsledning, konflikthantering, coachning, handledning mm. Ett av de roligaste och mest meningsfulla uppdragen jag har är på Gestaltakademin där jag är lärare och ansvarig för det 3-åriga organisationsprogrammet. Meningsfullheten ligger i den fantastiska utvecklingen de studerande gör utifrån det jobb och engagemang de lägger ner, och att det förhållningssätt vi arbetar med verkligen håller. Annars trivs jag som allra bäst ute i organisationer när kunskaper vi arbetar med i klassrummen tillämpas i verkligheten, när jag märker att jag gör skillnad och bidrar till sund utveckling.”

Att kunna påverka är viktigt för mig, likväl att göra det i rätt takt och med positiv energi

Lena Rikner

”Jag är nog lite som en kameleont som lätt glider in i ett nytt team och skapar trygghet och goda relationer. Jag trivs att leda och styra i det dagliga, till exempel i rollen som Scrum Master / teamledare, som jag har idag hos en kund. Jag är strukturerad och gillar ordning och reda och min erfarenhet kommer huvudsakligen från test, kvalitetssäkring och produktutveckling.
Att kunna påverka är viktigt för mig, likväl att göra det i rätt takt och med positiv energi. Det handlar lika mycket om hur:et som vad:et. Jag känner mig extra stolt när jag med mitt engagemang och kompetens bidragit med metoder och strukturer som gör att andra vet hur de ska göra. När jag lyckats skapa bättre förutsättningar för hela teamet.
Varför Masarin? Jag gillar att det läggs tid på att utvecklas som individ och grupp, att det finns ett fokus på det mellanmänskliga. Vi lever som vi lär i vårt värderingsstyrda arbete och gör det vi säger att vi ska göra.”

Jag triggas av att vara med och göra nytta för det offentliga, att bidra till ”the greater good”

Isak Styf

”Jag trivs som bäst när jag kan leverera värde ofta och har möjlighet att få jobba med organisationers utvecklingspotential. Det finns en energi där som lockar mig. I mitt arbete som utvecklingsledare, där utvecklingen ofta sker på olika nivåer, jobbar jag både strategiskt och skriver kod för att det är kul. Jag försöker befinna mig där jag gör mest nytta helt enkelt. Jag triggas av att vara med och göra nytta för det offentliga, att bidra till ”the greater good”. Via Masarin Consulting Group arbetar vi bland annat i en del Vinnova-finansierade projekt med flera offentliga aktörer, vilket är kul och skapar positiva avtryck. För mig är det viktigt att arbeta på en bra arbetsplats. Jag höll koll på Sundsvall och Masarin Consulting Group i flera år och när vi flyttade hit var det ett medvetet val att börja just här.”

Hur vi kan skapa bra lösningar utifrån rätt ställda krav – det triggar mig

Karin Edlund

”Det är skillnad på att fånga krav och att analysera krav. Hur vi kan skapa bra lösningar utifrån rätt ställda krav – det triggar mig. Jag är nog lite nördig inom området, men jag brinner för att skapa värde. Jag arbetar i rollen som kravanalytiker och systemanalytiker men är utvecklare i botten, så min styrka idag är att förstå både verksamhetssidan och IT-sidan. Jag kan fungera som en brygga däremellan. Att försöka skapa insikt och förståelse för hur viktigt det är att arbeta med kraven i hela teamet är något jag drivs av. Jag agerar ofta utifrån en mentorroll, där jag egentligen jobbar för att arbeta bort mig själv. Det som gör Masarin Consulting Group unikt är fokuset på individen. Här är det viktigt att utvecklas som individ och även som medmänniska. Jag har lärt mig mycket om mig själv och andra under mina år här.”

Jag har sedan starten fått arbeta med utveckling och ny teknik och det är ju skitkul rent ut sagt

Daniel Toivonen

”Jag såg en annons från Masarin Consulting Group där man sökte utvecklare, men fick fråga vad det handlade om då jag uppfattade det som lite luddigt. Vad menas med det här? Söker de någon som jag? Till vardags jobbar jag med min hobby, jag är systemutvecklare och utvecklar både backend och frontend. Fullstack som det kallas. Direkt när jag började här kändes det jordnära, lugnt och sansat. Jag vill hellre ha en familjär känsla än ”fördomsbilden” av konsultlivet. Jag har sedan starten fått arbeta med utveckling och ny teknik och det är ju skitkul rent ut sagt. De interna utbildningarna som vi genomför inom företaget gör att jag kan hantera vardagen och livet på ett bra sätt. Det är få förunnat att kunna ha det så, att få kunskap och verktyg som även går att applicera i vardagslivet. Det känns även som att Masarin Consulting Group som företag är uppriktigt glada för att vi är anställda just här. Det känns verkligen så. Det här är arbetsplatsen där jag kan utvecklas i precis den riktning jag själv vill.”

Jag valde Masarin för känslan

Håkan Wiklund

”Vi packade ned allt vi ägde i Sundsvall och åkte till Montreal i två år. Jag hade jobbat i en större koncern som utvecklare i många år och nu behövde de hjälp med att få över en produkt i förvaltningsfas via kontoret i Kanada. Jag kom till Masarin Consulting Group 2014 och här arbetar jag som systemutvecklare, mest backend och med molntjänster. Jag har jobbat med många olika programmeringsspråk, operativsystem och ramverk genom åren. C++ och Perl-programmering i Solaris och olika Java-ramverk i Linuxmiljöer. De senaste åren har det mest blivit C#-programmering på .Net Core i Azure. Dessutom pysslar jag gärna med lite Python-programmering på Raspberry Pi på fritiden. Jag gillar kod helt enkelt och tycker det är roligt att utveckla. För min del valde jag Masarin Consulting Group för känslan. Det är familjärt. Det finns en litenhet och närhet. Jag vet inte om jag skulle trivas lika bra på ett större ställe. Saker är inte så komplicerade här och det är en generös arbetsplats vilket bidrar till att jag trivs. Jag tar med en kompis till kontoret ibland. Han säger att jag måste ha världens bästa jobb och jag är beredd att hålla med.”