Utvecklingsdagar

Här kan du följa oss och få ett smakprov på det interna livet inne på Masarin. Vi har en idé om att det krävs aktivt arbete för att utvecklas som yrkespersoner, människor och vår relation till varandra, vilket gör att vi varje år genomför ett antal olika insatser. Exempelvis genomför vi mellan 8-10 utvecklingsdagar varje år där hela företaget är samlat med det övergripande temat ”Hur blir vi det företag vi vill vara”.

Utifrån den arbetshypotesen genomför vi aktiviteter ur olika perspektiv, t ex samtal och dialog om företagets framtid, vad som är väl fungerande respektive mindre väl fungerande, utvecklings- och utbildningsinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå som vi upplever att alla inom företaget skulle behöva. Utvecklingsdagarna genomförs både enskilt och i sammankopplade utifrån en röd tråd under året.

Alla anställda har också möjlighet att få löpande handledning i relation till sitt uppdrag, vilket genomförs individuellt eller i grupp. Handledningen är en möjlighet för konsulterna att reflektera och få perspektiv över problem och dilemman tillsammans med professionellt stöd.

Har du någonsin funderat över dina inre kvaliteter och hur de påverkar ditt arbete och dina relationer?

29 september 2023

Utvecklingsdag 70/71

Det gjorde vi på Masarin under våra senaste utvecklingsdagar på vår höstresa. Vi använde Daniel Ofmans modell för kärnkvaliteter som grund. Utgångspunkten är att ta tillvara på det som är väl fungerande hos oss, och utifrån det utforska vad som händer när vi överanvänder våra unika styrkor och vad som hindrar oss ifrån att använda kompletterande förmågor. Verktygen fick vi stå för själva med våra tankar, idéer, reflektioner och känslor - om oss själva och varandra.
21 juni 2023

Utvecklingsdag 69

Som konsult på Masarin är vi i ständig kontakt med grupper på olika sätt - vi leder, utvecklar och är en del av dem dagligen. Så vad kan vara bättre än att vi under denna utvecklingsdag fick möjlighet att titta mer på detta viktiga fenomen. Vi avslutade sedan dagen med en fin sommarfest på Vindhem, Alnö.
4 maj 2023

Utvecklingsdag 68

Temat för vår 68e utvecklingsdag var denna gång "Psykologisk trygghet & jag i relation till grupp". Under dagen arbetade vi med vad psykologisk trygghet faktiskt är och handlar om, varför det är viktigt och hur kan vi arbeta för att skapa det. Vi använde oss själva på Masarin som utgångspunkt och med öppet och nyfiket förhållningssätt.
27 mars 2023

Utvecklingsdag 67

Under vintern har Masarin använt två utvecklingsdagar till arbete med att integrera långsiktiga mål och strategier utifrån vilka vi är, vad vi kan, hur vi vill påverka vår omgivning och hur vi kan tänkas bli påverkade av den. I grunden har det resulterat i vad vi tror att vi behöver lyckas med på några års sikt och vad det innebär för Masarin inom närmaste året… och inte minst hur vi ska organisera oss kring detta. Spännande är det att släppa loss ett gäng konsulter i känslan av optimerad kreativitet – det saknades inte idéer…

"Det är rätt jobbigt att få feedback.."

16 december 2022

Utvecklingsdag 66

Årets sista utvecklingsdag tar vi oss än en gång möjligheten att arbeta med personlig utveckling i form av självdeklaration, feedback och kärnkvaliteter. På förmiddagen åt vi en god julfrukost, checkade in i gruppen och den första uppgiften blev att titta tillbaka på vårt yrkesår. På eftermiddagen fick vi sitta en stund för oss själva för att göra en självdeklaration med frågeställningar som: "Det här vill jag med mitt medarbetarskap på Masarin", "Så här vill jag bli uppfattad som kollega, medarbetare och ledare", "Det här är mina styrkor och behov av utveckling". Vi blev sedan uppdelad i mindre grupper och fick ge varandra feedback, en övning som både är jobbig och uppskattad. Kvällen avslutades på En liten krog tillsammans med våra respektive, en riktig pangdag helt enkelt!

Vad ger makt i rummet?

11 november 2022

Utvecklingsdag 65

En dag på Masarin där vi mot bakgrund av vår egen organisationskultur utforskade perspektiv som mångfald, jämställdhet, intersektionalitet, inkludering, exkludering och diskrimineringsgrunder. Syftet med dagen var att öka vår egen medvetenhet kring oss själva och hur vi agerar – både som individer och som normsystem – en inte helt enkel uppgift. Det vi ser, det ser vi och kan agera på medan det vi är blind för… ja, det fortsätter vara ett blint fält. Dagen bjöd på spännande övningar och samtal, där det bitvis hettade till lite när vi närmade oss begrepp som ”vad ger makt i rummet”, ”vad ger mig fördelar bara för att jag är…”, ”vad har hindrat mig bara för att jag är…”, ”finns det saker vi gör och/eller utstrålar som gör att vi exkluderar andra oavsett intention”. Ett litet exempel på inledande gruppuppgift var: Vad är skillnaden mellan mångfald & inkludering – hur samexisterar de, och kan de finnas utan varandra? Vad är mångfald & inkludering på en arbetsplats? Varför är mångfald och inkludering viktigt för oss? Vad är en inkluderande arbetsplats? Vad är skillnaden mellan mångfald, inkludering och tillhörighet?

Så fantastiskt många möjligheter till konflikter vi skapar tillsammans varje dag!

29 september 2022

Utvecklingsdag 63/64

Under vår höstresa introducerade Johan Herneheim konfliktteori och beteendemönster som tema för våra utvecklingsdagar. När vi pratade om vad en konflikt är hade vi flera uppfattningar, och det var skönt att kunna lyssna på olika perspektiv utan att någon måste ha mer rätt eller fel. Dagens insikt för många av oss var att det finns så många olika typer av BEHOV och ÖNSKEMÅL som kan bli grogrunden till en potentiell konflikt, och det är nyttigt att vara medveten om vad som är viktigt för mig, och vad jag kan reagera på i mitt samarbete med andra. SAKFRÅGOR - när vi tycker olika och det är viktigt för mig att du tycker samma sak som jag, ser problem på samma sätt och vill arbeta med samma lösningar. BETEENDE - när vi har olika önskemål om beteendet, som att du inte lyssnar på mig, du förstår mig inte, du lämnar mig eller på annat sätt inte arbetar med mig på det sätt jag vill. KÄNSLOMÄSSIGA BASBEHOV - när jag inte får mina känslomässiga behov tillgodosedda i vår relation och vår konflikt. Jag känner mig inte viktig och uppmärksammad, jag känner mig inkompetent eller förödmjukad eller jag blir osäker på om du tycker om mig och tolkar dina reaktioner som något som har med mig att göra. Genom att ha med mig dessa olika former av konfliktmöjligheter kommer jag att kunna förstå de situationer som jag hamnar i så att jag kan se min egen del och hjälpa till att ta oss ur blockeringar och frustration.

Det är komplicerat - min flexibilitet är någon annans huvudvärk

17 juni 2022

Utvecklingsdag 62

Utvecklingsdag 61 blev temat Modern arbetsplats där vi jobbar med ett internt perspektiv och samtidigt testar olika metoder som vi använder ute hos kund. Det märks att det är ett ämne som kan kännas självklart och klurigt samtidigt. Vi börjar alltid med en incheckning. Idag var frågorna ”Jag idag” och ”Vad är en modern arbetsplats för mig?” och det är fantastiskt att få ta del av tjugo kollegors situation och deras tankar om arbetet med att utveckla våra förutsättningar! Har du funderat på vad är en modern arbetsplats är för dig?

Masarin är som "en bassäng med hjärtan" - Erik Ström

20 maj 2022

Utvecklingsdag 61

Denna gång hade vi vår 60 utvecklingsdag och vi fortsatte med del 2 på temat ”Självledarskap för hållbar arbetshälsa”. Dagen började med ett utforskande av oss själva med syfte att öka självkännedom och förståelse för hur jag kan gå ifrån mitt vanemässiga kanske reflexmässiga beteende till ett ökat självledarskap för en hållbar arbetshälsa. Som hemuppgift från förra träffen fick vi med oss en reflektionsfråga; ”Om jag vill hålla långsiktigt, må bra och fortsätta utvecklas, hur vill jag då ändra mina val och beteenden?”

Utvecklingsdag på Masarin är något jag uppskattar otroligt mycket, en dag där jag som systemutvecklare får jobba med mjuka frågor - Daniel Toivonen

22 mars 2022

Utvecklingsdag 60

Vi har en idé om att det krävs aktivt arbete för att utvecklas som yrkespersoner, människor och vår relation till varandra, vilket gör att vi varje år genomför ett antal olika insatser. Den 59e utvecklingsdag blev därför med temat ”Självledarskap för hållbar arbetshälsa” med syfte att öka självkännedom och förståelsen för våra reaktioner när vi utsätts för stress och press, både i arbetslivet och på fritiden, med höga krav från omvärlden och från oss själva. Vi hann dessutom med en premiärlunch ute på vår terrass och givetvis en glass där också.

"Magiska saker händer när vi möts, skapar kontakt och blir sedda för dem vi är…"

19 januari 2022

Utvecklingsdag 59

Denna gång fick vi mötas bakom skärmen igen pga rådande restriktioner. Kombinationen pandemi och utvecklingsdag gör att det ändå är en bättre lösning än att låta bli! Igår körde vi vår 58:e tillsammansdag och de är för viktiga för att väljas bort. Trots att var och en av oss har både ett och två och flera viktiga uppdrag hos våra kunder så tar vi oss tiden. En gång i månaden ägnar vi på Masarin Consulting Group en hel dag åt att utveckla oss - jag som individ, vi som grupp och hela företagets verksamhet. Vi ser kultur som vår strategi för att uppnå vår vision - att göra positiva avtryck. Och det är på dessa dagar som vi bygger och exekverar kulturen. Var och en och alla tillsammans. Temat för dagen var Målbild 2022 och Fokusområden för Masarins interna liv
17 december 2021

Utvecklingsdag 58

Årets sista utvecklingsdag tar vi oss alltid möjligheten att arbeta med personlig utveckling i form av självdeklaration, feedback och kärnkvaliteter. Vi började med en julfrukost och givetvis en incheckning. Vid första övningen satte vi oss i mindre grupper där vi reflekterade över vårt egna yrkesår. Vad har varit roligt och utvecklande? Vad har varit svårt och utmanande? Vad vill jag lämna bakom mig och vad vill jag ta med mig? Dagen satte verkligen prägel på vår efterföljande middag på Gamla affären med fantastisk god mat, värdskap och skönt häng med vårt sköna gäng.
Fotografier på alla medarbetare på Masarin
26 november 2021

Utvecklingsdag 57

Då vi hade flera Masariner som signalerat att det är mycket som händer i uppdragen så tog vi beslutet att ersätta denna utvecklingsdag med en skön ”Masarin Amazing Day”, vilket är en dag då alla som vill arbetar inifrån kontoret med sina uppdrag. Det innebar att vi skapade tid att möta sina kollegor i en annan form, t ex bolla idéer, ta hjälp och stöd individuellt eller grupp, mötas på en fika, ta ett gemensamt träningspass, genomföra ett yogapass, äta lunch ihop, checka ut inför helgen… ja, fantasin satte gränsen. Och det blev en skön dag!
20 oktober 2021

Utvecklingsdag 56

"Masarin Doing Day" är ett av favoritteman på våra utvecklingsdagar, även om vi älskar att lära oss också. Så när vi får göra verkstad tillsammans, då blir det fullt fart på alla fronter. Målet med dagen var att producera saker vi är i behov av inom Masarin samtidigt som vi möts, sänker tempot, får möjlighet att ta hand om varandra, få tillgång till professionella samtal, labba, vara kreativa och produktiva… ha en fin dag tillsammans helt enkelt. Och det blev det!
27 september 2021

Utvecklingsdag 54/55

…så var Masarin ute på höstresa igen. Den här gången bar det av till Sandhamn där vi tillbringade fyra dagar tillsammans i formatet självorganisering under få, och tydliga ramar. Höstresan innebar utöver att odla våra relationer en hel del arbete i form av utvecklingsdagar, som den här gången hade temat ”Att vara i och leda i förändring”. Som temat antyder så handlade det mindre om verktyg och modeller och mer om hur det är för oss som människor att befinna sig i mer eller mindre komplexa uppdrag – att leda sig själv och andra oavsett roll. På så sätt utforskade gruppen på olika sätt perspektiven förändring och utveckling som mental modell och vad som kan vara viktigt att tänka på utifrån olika perspektiv. Efter två dagar med samtal och reflektion invävt med korta pass med relevant teori avslutades arbetet med ett spännande rollspel kopplat till underströmmar av undvikande, frustration och konflikt – jobbigt och lärorikt från alla håll.
20 augusti 2021

Utvecklingsdag 53

Temat för denna utvecklingsdag blev ”kompetensområdeutveckling”. Mycket som får plats i det ordet. Vi höll till på Pilgrimscentret i Selånger som hade fantastiskt fina vyer och lokaler. Gänget delades upp i grupper per affärsområde, och dialogerna spann runt frågeställningar som "Vad vill vi utvecklas inom?" och "Vad behöver vi göra för att nå dit?". Spännande dialoger med grymma masarinare.
23 juni 2021

Utvecklingsdag 52

För första gången på väldigt länge fick vi som hel grupp möjligheten att mötas fysiskt då vi träffades på Norra berget för att genomföra Masarins 52:a utvecklingsdag… en efter en dök vi upp, och snart var huvuddelen av Masarin på plats för att starta dagen med en enklare frukost i naturen. För att tillvarata kontexten vi befann oss i började vi incheckningen med en liten enkel uppgift, ”Gå ut i naturen och leta reda på något som påminner dig om vem du är”. En uppgift som landade i en hel del existentiella som filosofiska svar. Temat för dagen handlade om utveckling av kompetens och förmåga ur olika perspektiv – min egen personliga och yrkesmässiga utveckling tillsammans med hur vi som företag aktivt ska arbeta med utveckling och lärande. Frågeställningarna är viktiga för oss på Masarin eftersom de ligger till grund för hur vi kan vara i rörelse, i lärande och förflytta oss både individuellt och som företag.
28 maj 2021

Utvecklingsdag 51

Utvecklingsdag 51 blev på distans igen och denna gång passade vi på att lägga lite mer tid på varandra. Vi började med att lära känna trion som börjat under våren ännu mer och så fick de chansen att grilla resten av oss med sköna frågor. Fokus blev helt enkelt att bygga vidare på vår relation till varandra, vilket uppskattades!
26 mars 2021

Utvecklingsdag 50

Precis innan påsk hade vi vår 50e utvecklingsdag. Vi klädde upp oss, skålade och konstaterade också att vår Karin är en av dem som varit med på varenda utvecklingsdag från start dessutom, det är stort! Denna gång lade vi fokus på något som funnits ett tag hos oss och som sedan i höstas har utvecklats till något spännande. Något som du inte riktigt ser men som absolut rimmar väl med att vi vill göra positiva avtryck i människor och organisationer och bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld. Mer om det här kommer ni att få veta snart!
Samarbete
11 december 2020

Utvecklingsdag 49

En julfikapåse blev levererad till dörren dagen innan och blev ett trevligt inslag under vår utvecklingsdag numero 49. Nu var det dags att gräva vidare kring temat samarbete med hjälp av teorier och övningar. Övningar som egentligen är designade för IRL men som vi i god Masarin-anda och enligt restriktioner fick utforska online. Och visst gick det bra ändå! En av flera återkommande slutsatser var att i slutändan handlar gott samarbete om tillit. Det handlar om tillit, min avsikt att vilja samarbeta och min nyfikenhet att vilja förstå både mina och andras intressen. Förutom glögg- och pepparkaksaromer kryddades dagen dessutom med en traditionsenlig kahoot-tävling och en bingobricka. Nu blickar vi framåt mot ett nytt år med nya möjligheter till förtroendefullt samarbete, på sikt återtagna restriktioner och en hejdundrande jubileumsfirande av vår 50:e utvecklingsdag! God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!
Utvecklingsdag 48
6 november 2020

Utvecklingsdag 48

Från att tidigare ha grävt mer inom grupper & team så gick vi över till temat konflikthantering denna utvecklingsdag. Vad är en konflikt? Vad finns det för olika kontaktstilar, hur ser gränsen ut och hur anpassar sig stilarna mot varandra? Otroligt givande och nyttigt att diskutera. Vi fick tid till självreflektion och en möjlighet att öva på egna verkliga case som antingen var aktuella just nu eller tidigare upplevelser.
27 september 2020

Utvecklingsdag 46-47

Med Orbaden Havsresorts omgivning runt oss blev fokus dessa utvecklingsdagar på grupper & team. Vad innebär det att vara ett team och är en arbetsgrupp samma sak? Vi pratade om de olika faserna som teamet kan befinna sig i och vilket ledarskap som krävs i varje fas. Vi gick igenom forskning, metoder och verktyg och det blev intressanta diskussioner med våra olika perspektiv och erfarenheter. Att vi dessutom fick njuta av Orbaden med sin natur och den grymt goda maten var inte fy skam. Vi avslutade dagarna med att diskutera konsultrollen – fördelar, nackdelar och hur vi vill ha det här på Masarin.
24 juni 2020

Utvecklingsdag 45

Så glada över det varma vädret som möjliggjorde att vi idag hade utvecklingsdag på temat coaching och handledning utomhus. Att vi fick träffas för att lära oss mer och träna, träna, träna för att bli bättre på det som är så viktigt i vår vardag som konsulter. Dels för att kunna hjälpa kunderna inte bara genom våra lösningar utan att de själva ska kunna utforska och hitta svar i stora och små frågor. Och även för att utforska de utmaningar vi själva ställs inför! Sidsjön bjöd dessutom på vackra vyer!
14 maj 2020

Utvecklingsdag 44

En utvecklingsdag via Slack där vi arbetade med tjänstepacketering inom och mellan våra olika erbjudandeområden för att komma på hur vi kan nå nya höjder. Vad är roligt som vi villgöra mer av? Var finns det utvecklingspotential och hur får vi rull på det. Vi arbetade både i helgrupp och i våra kompetensgrupper system-, verksamhets- och organsiationsutveckling.
20 mars 2020

Utvecklingsdag 43

Temat för dagen var utveckling och energi! Utöver att arbeta som konsult hos olika kunder bidrar alla med att utveckla ”det interna livet” på Masarin och Masarin som företag. Det kan handla om områden som friskvård, sociala aktiviteter, marknadsföring och kompetensutveckling. Under dagen arbetade vi med vad vi vill uppnå inom olika områden 2020 och 2021 och vilka som ansvarar och koordinerar arbetet under året. Självklart genomfördes dagen på distans via Slack. Dagens incheckning var därför: Jag idag och Mitt hemmakontor idag. Både katter, hundar och barn dök upp i bild under dagen!
20 september 2019

Utvecklingsdag 39 och 40

Den 18-22 september besöker vi Norge på vår årliga höstresa. Temat är att lägga grundtankarna kring affärsplanen för de kommande tre åren. Vi arbetar med Belfastmetoden och blickar såväl bakåt som framåt. Vad behöver vi sluta och börja med, vad vill vi anpassa och vad vill vi utveckla. Arbetet blandas med äventyr. Många intressanta samtal och insikter om vad vi vill göra. Dessutom är det kul att vara på äventyr med varandra, vi djuphavsfiskar, rider och upptäcker den norska kusten, umgås och lär känna varandra bättre.
Bild på konsult Johan Herneheim Masarin
17 juni 2019

Utvecklingsdag 38

Den 17 juni 2019 samlades alla konsulter på Masarin för en heldag, utvecklingsdag #38, med temat ”vår egen utvecklingsresa”. Alla fick 20 minuter på sig att beskriva sin professionella resa och berätta om uppdrag, utbildningar och annat intressant som kan vara bra för andra att känna till. Det blev många överraskningar och en och annan förvånad min.
Frukost på Masarin
24 maj 2019

Utvecklingsdag 37

Dagen startade med en gemensam frukost där vi fick möjlighet att hämta hem varandra och prata om vad som hänt sedan sist vi sågs. Temat för dagen var sedan Tjänsteutveckling för Masarin. Vi inventerade vad alla var intresserade i att arbeta med och sedan delade vi upp oss efter intresse. Dagen avslutades med presentationer av våra grupparbeten. Bland annat nya kurser såsom ”Arkitekt på mänsklig grund” och ”Lilla ledarskapsskolan” och en uppdaterad bild av vårt tjänsteutbud. Vid dagens slut reflekterade vi över att det är roligt att få producera med sina kollegor samt att vi har så mycket spännande områden att arbeta med framöver, som kan stärka oss och vårt erbjudande.
Fotografier på alla medarbetare på Masarin
18 april 2019

Utvecklingsdag 36

Det är Skärtorsdag och vi kör en halv utvecklingsdag med extra fokus på Johanna, Jens och Linda - våra nya Masariner. Varmt välkomna till oss! Vi är nyfikna och vill veta mer om varandra så vi utforskar och samtalar om alltifrån vad vi väljer att göra en helt oplanerad lördag till vilka superkrafter som finns i rummet. Mycket givande. Jens pannkakor vill vi såklart prova vid tillfälle, han menar att det är något med laggen. Vi pratar om vad vi vill fylla våra Utvecklingsdagar med. Fram kommer en uppsjö av förslag kopplat till våra intressen och kompetenser och vi ser såklart framemot att stärka oss ytterligare som Masariner.
11 januari 2018

Utvecklingsdag 35

Efter en intressant utvecklingsdag i december med tydliggörande av mål och riktning arbetade gruppen vidare med hur det här ska gå till denna kalla januaridag genom att först göra en återblick på det vi kommit överens om för att sätta en grund för dagen. Vi utforskade vilka förutsättningar vi har för att klara detta, vad vi behöver lyckas med, samt vem/vilka som är bäst lämpade för olika uppgifter. Avslutningen av dagen utformades till ett litet psykologiskt experiment med att föreslå, bjuda in, samt tacka Ja/Nej till vem och vilka som skulle ansvara för olika uppgifter och områden.
18 december 2018

Utvecklingsdag 34

Den första av två utvecklingsdagar med fokus på Masarins affärsplan och därmed konkretisering av mål och riktning för 2019. Centralt under dagarna är den delaktighet och engagemang som finns hos alla anställda. Målet är att riktningen ska bli attraktiv och tydlig för alla så vi var och en har möjlighet att påverka och "köpa in" i vart vi är på väg.

23 november 2018

Utvecklingsdag 33

”The Doing day”. En extrainsatt utvecklingsdag i form av en halvdag från morgon till lunch där hela Masarin transformeras till en webbredaktion med det gemensamma målet, att 2.0 av masarinconsulting.se går live under eftermiddagen. Hela företaget tillsammans med vår partner inom webbdesign, arbetar agilt under dagen med tre planerade microsprintar. Vi firar med en afterwork.
19 september 2018

Utvecklingsdag 31 och 32

I september var Masarinerna i Frankrike nära den spanska gränsen och genomförde sin årliga höstresa inkluderat två utvecklingsdagar. Temat var samtal och dialog kring Masarins framtid och utveckling utifrån vår bakgrund och historia. Samtalen pågick från det att vi satte oss på tåget mot Arlanda och fortsatte i olika former till vi klev innanför tröskeln hemma i Sundsvall igen. Dessutom hann vi med sightseeing, bad, second hand-shopping, rollspel, vinprovning, yoga och många trevliga middagar. Välbehövliga dagar och en god känsla av att hämta hem och in varandra. Nu vet vi var vi ska lägga vårt fokus under resten av året.
4 juni 2018

Utvecklingsdag 30

I början av juni genomfördes den sista av tre utvecklingsdagar kopplade till att leda och vara i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: Förändringens 4 rum, SCARF, ADKAR, FIROs känslodimension, Self Determination Theory samt Röd & Grön zon. Nu har alla Masariner en gemensam grund och förståelse för förändringsledningens många dimensioner.
4 maj 2018

Utvecklingsdag 29

Fredag den 4 maj genomfördes den andra av tre utvecklingsdagar kopplade till perspektivet förändring. Konsulterna delades in i tre olika grupper med varsin gruppledare med arbetsuppgift att ta fram och paketera ett nytt tjänsteerbjudande som de verkligen tror på och som inte finns idag. Under arbetet skapas medvetna störningar genom förändrade förutsättningar, gruppsammansättning, mål med dagen och så vidare. Kreativitet mötte förändring vilket gav spännande reflektioner vid dagens slut. Till exempel vad händer med mig och mitt engagemang, gruppens relationer, parallella uppgifter och arbetsmålet när jag arbetar i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: SCARF, störning, interventioner, energiboost och tapp, mål- och uppgiftsfokus, parallella processer.
25 april 2018

Utvecklingsdag 28

Vi startade upp utvecklingsdagen med introduktion till att vara och leda förändring utifrån alla våra olika roller i företaget. Gemensamt för oss är att alla på något sätt kan relatera till att vara i olika insatser, oavsett om vi bygger nya system som påverkar andras vardag, eller om vi är dem som stödjer förändringen i sig. Tidvis sker förändringen även inom ramen för Masarin när saker händer planerat eller oplanerat. Begrepp för dagen: Organisk- och planerad förändring, Cycle of Experience, Environmental support och resistance, ADKAR, påverkan. Målet med årets utvecklingsdagar är att alla Masariner får en gemensam grund och förståelse för förändringsledning.
19 januari 2018

Utvecklingsdag 27

Fortsättning på utvecklingsdag 26, och mer samtal om framtida perspektiv kring hur vi vill vara och tillsammans med varandra. Vad är det som inte får finnas här? Vad är det som inte sägs? Hur ska man vara för att passa in? Utmanande dialog och inte helt bekvämt men så magiskt nyttigt att sätta ord på våra tankar. Tilliten sätts på prov när öppenheten finns där, och vi växer som grupp och individer.
11 december 2017

Utvecklingsdag 26

En dag i evalueringens tecken där vi försöker ta tillvara på den positiva grund vi står på och med det som är väl fungerande för att kunna utforska även det som är mindre väl fungerande. En till synes enkel stödjande struktur låg till grund för samtalen under dagen. Igår: viktiga händelser för mig under året. Idag: vad upplever jag som väl respektive mindre väl fungerande, hur har jag det på Masarin. Imorgon: Vad vill vi fortsätta göra, börja med, göra mindre av och sluta med. Vad är viktigt att ta tag i?
27 september 2017

Utvecklingsdag 24 & 25

På plats i Sicilien genomförde gruppen två utbildningsdagar i ämnet Konflikthantering och svåra samtal, något som kan vara nyttigt för vem som helst. Spännande samtal om vad en konflikt egentligen är, hur vi relaterar olika till dem beroende på den egna bakgrunden, och hur vi kan se på och analysera en konfliktsituation. Vi tränade även på olika sätt att ge och ta emot feedback och genomförde rollspel för att få träna på svåra samtal. Någon levde ut sina skådespelardrömmar och ska på intagningsprov vid Dramaten efter att ha skrämt sina kollegor.
3 maj 2017

Utvecklingsdag 21, 22, 23

Alla Masariner samlades i Östanskär utanför Sundsvall med fördjupad personlig utveckling utifrån kärnvärdena i The Human Element. Detta är en utbildning som vi erbjuder till våra kunder genom våra två certifierade handledare Peter och Cecilia, och därför vill vi gärna att alla Masariner får möjlighet att själva gå utbildningen. Det var intressant och spännande att få arbeta med sig själv utifrån övningar i kropp och tanke, självskattningar, feedback, mentala guidningar och visualiseringar, egen reflektion och fördjupande samtal.
12 januari 2017

Utvecklingsdag 20

En kall och snöig januaridag genomfördes en utvecklingsdag med fokus på behov av kompetensutveckling och utbildning på individ, grupp och organisationsnivå, det vill säga vilka verktyg behöver jag som enskild individ slipa på eller skaffa mig, och vilka verktyg behöver vi gemensamt kunna och förstå. Riktigt intressant dag där vi hittade utbildningsmål på såväl individuell- som gruppnivå.
15 december 2016

Utvecklingsdag 19

Självdeklaration och feedback stod på agendan för dagen, och efter två timmars incheckning av gruppen påbörjades arbetet med att deklarera sitt medarbetarskap och ledarskap på Masarin. Utgångspunkten var utifrån vilja, ambition, styrkor och utvecklingspunkter. På det fick vi sedan värdefull feedback från våra kollegor utifrån vi ser av varandra vardagen. Arbetet genomfördes först genom individuellt tankearbete och fortsatte i halvgrupper innan vi återsamlades för en gemensam speedfeedback-kedja.