Online: Hållbart ledarskap – stress & välmående

Delta i vår workshop för insikter i stresshantering och välmående på jobbet. I denna session får du ett smakprov på tvådagarsutbildningen som går i maj och oktober. Du kommer få några verktyg för att balansera krav och resurser, främja psykologisk trygghet och stödja personlig återhämtning. Vi erbjuder teori och praktiska övningar via Zoom, med begränsat antal deltagare för interaktivt lärande. Välkommen till en utforskande och engagerande upplevelse!

Hållbart ledarskap Peter Axelsson

Online: Hållbart ledarskap – stress & välmående

Delta i vår workshop för insikter i stresshantering och välmående på jobbet. I denna session får du ett smakprov på tvådagarsutbildningen som går i maj och oktober. Du kommer få några verktyg för att balansera krav och resurser, främja psykologisk trygghet och stödja personlig återhämtning. Vi erbjuder teori och praktiska övningar via Zoom, med begränsat antal deltagare för interaktivt lärande. Välkommen till en utforskande och engagerande upplevelse!

Denna interaktiva session är designad för att ge dig några perspektiv och några verktyg för att hantera stress och främja välmående på arbetsplatsen, vilket är kritiskt för både ledare och deras team. Stress handlar om individens totala energibalans, och ett långsiktigt välmående skapas inte genom enskilda insatser vid enstaka tillfällen.

Vi har stor nytta av tydliga arbetsuppgifter och rimliga krav i arbetsmiljön, men om de inre kraven är för höga hjälper inte det. Forskning visar stora fördelar med psykologisk trygghet i grupper, men om självbilden är förlegad och den inre självkänslan för låg kan inte den tryggheten utnyttjas fullt ut. Meditation och fysisk träning är fantastiska träningsverktyg och möjligheter till återhämtning som många använder sig av, men om arbetsplatsen ställer för höga krav och erbjuder för svag organisationskultur orkar vi ändå inte över tid, vi riskerar att bli sjuka och utmattade.

Vår tvådagars utbildning Hållbart ledarskap – stress och välmående bygger på att vi behöver balans mellan yttre och inre krav och yttre och inre resurser för att må bra och hålla som människor över tid. På denna workshop utforskar vi några av de modeller och begrepp som ingår i den längre utbildningen.

Denna workshop genomförs online via video med teorier och moment ur utbildningen för att du som deltagare ska få en bättre förståelse för det hållbara ledarskapet och det holistiska förhållningssättet. Det innebär att du får möjlighet att delta i en utforskande workshop med teorier, reflektioner och samtal kopplade till både stunden i sig och till din verklighet utanför rummet.

Workshopen hålls via Zoom och vi begränsar antalet deltagare för att få en effektiv workshop. Du får länk i samband med din anmälan.

Välkommen!

Datum för hela kursen på två dagar:
Online i maj: Anmäl dig här
Göteborg i oktober: Anmäl dig här
Sundsvall i november: Anmäl dig här

Anmäl dig här

Datum
ons 17 apr, 2024
-
ons 17 apr, 2024
Tid
08.00 - 09.30
Plats
Online via Zoom
Pris
Kostnadsfritt
Kursanmälan

Kontakta mig

Peter Axelsson, Masarin Consulting Group
072-235 88 02 | E-post
Till kontaktsidan