Tillbaka till workshops

Online: Artificiell Intelligens – vad är det egentligen?

Välkomna till ett informativt och inspirerande webinar där Masarins seniora systemutvecklare Håkan Wiklund förklarar grunderna bakom neurala nätverk och machine learning, två byggstenar bakom Artificiell Intelligens.

Artificiell Intelligens, eller förkortat AI, är ett begrepp som används allt oftare. Från att ha varit en drivkraft till domedagsorienterade filmer och framtidsvisioner om kylskåpen som beställer mat, har vi nu intelligenta system omkring oss i allt fler och allt vardagligare sammanhang, dolt i våra telefoner, bilar och andra ting.

Machine Learning är ett fundamentalt koncept inom Artificiell intelligens för att träna datorer att utföra avancerade uppgifter. För att träna algoritmerna kan man låta datorn prova sig fram på egen hand utifrån regler om önskade utfall. Ofta används dock data relaterat till uppgiften som samlats in i förväg. Man kan med andra ord få datorn att utföra uppgifter som den inte direkt har programmerats för att utföra och som vare sig programmerare eller verksamhetsexperter kan definiera logik och regler för.

Att följa en guide som beskriver hur man modellerar, tränar och använder ett neuralt nätverk är inte så svårt. Men om man utgår ifrån en uppgift och behöver skapa och träna ett neuralt nätverk att utföra uppgiften så blir det genast svårare. Då behöver man förstå det neurala nätverkets uppbyggnad och dess karaktäristiska egenskaper.

Om du är nyfiken på vad machine learning och neurala nätverk egentligen är och hur det fungerar men inte är intresserad av koden och programmeringen där bakom så är du välkommen till denna workshop. Vi börjar från grunden och förklarar hur neurala nätverk fungerar och hur de kan programmeras för att ge den önskade nyttan och tittar sedan på machine learning för att träna nätverken att dra korrekta slutsatser. Allt från väldigt enkla modeller som kan skilja brus från valida data från en sensor till mer avancerade modeller som kan tolka handskriven text eller fotografier.

Workshopen innehåller en föreläsning om machine learning och neurala nätverk ca 50-60 min och därefter möjlighet att i grupper och i plenum reflektera över och samtala om insikter och idéer under 30 minuter. Vi håller till i Zoom och begränsar antalet deltagare för att få en effektiv workshop. Du får länk i samband med din anmälan.

Välkommen!

Online: Artificiell Intelligens – vad är det egentligen?

Zoom Video

2021-03-18 13:00 - 14:30

Kostnadsfritt