Tillbaka till workshops

Online: Att leda i ny terräng – en VD:s lärdomar och erfarenheter

Välkommen till ett online webinar med Lena af Geijerstam Unger, VD, Hemab tillsammans med Peter Axelsson, Masarin Consulting och Per Zetterquist, Senior Advisor, Agerus.

Vad gör man när förändringar i omvärld och marknad är så stora att både arbetssätt och kultur måste ändras? Det är en utmaning som Lena af Geijerstam Unger står inför och behöver hantera.

Lena är VD för Hemab som är ett kommunalt bolag i Härnösand med 140 anställda med ansvar för kommunens energi-, avfalls- och vattenförsörjning. Branschen står inför både utmaningar och möjligheter, och för att vara fortsatt relevanta behöver förändringar genomföras samtidigt som ägarna ställer högre krav på både effektivitet och avkastning.

Hemab har valt att arbeta med Agerus-metoden för att förtydliga de nya uppdragen i verksamheten och skapa rätt förutsättningar för att lyckas med de olika utmaningarna. Att bygga en kultur med ökad tillit och bättre samarbete mellan organisationens olika delar har också identifierats som en viktig framgångsfaktor. Samtidigt måste initiativet integreras med det arbete som Hemab gör på daglig basis åt sina kunder för att bli förankrat på rätt sätt i organisationen.

Anmäl dig till en timmes utforskande av framgångsrikt förändringsarbete!

Online: Att leda i ny terräng – en VD:s lärdomar och erfarenheter

Zoom Video

2021-09-30 13:00 - 14:00

Kostnadsfritt