Tillbaka till workshops

Story mapping – Planera för gemensam förståelse

Välkomna på en inspirerande workshop om Story mapping, en metod som hjälper dig att planera dina user stories i rätt ordning

Visualisera ordningen

Många verksamheter kämpar idag med att skära ut den mest värdefulla leveransen. Men när man har hittat det man vill leverera för att skapa mest nytta, hur tar man då fram en plan så att det levereras i rätt ordning?

En av de agila principerna lyder ”Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.”. För att kunna göra det behöver vi leverera programvara iterativt och inkrementellt och detta verktyg hjälper dig att göra just detta. 

I den här workshopen får du lära dig en teknik som stöd i att välja och välja bort innehåll för att tidigt kunna utvärdera vad som ger mest värde till dina viktigaste kunder, allt för att tidigt lära dig istället för att gissa vad kunderna vill ha. Det gäller både när man utvecklar nya produkter eller tjänster och i förvaltning och vidareutveckling. Tekniken bygger på Jeff Pattons och Marty Cagans idéer om hur man maximerar nytta och värde. Story mapping hjälper dig att visualisera det arbete som ska göras och att skapa gemensam förståelse för när vi gör vad. 

Den här workshopen passar dig som projektledare, beställare, project manager, product owner, scrum master, verksamhetsansvarig, kravledare,requirements analysts, UX:are och affärsansvarig.

Eva-Lena Persson och Åsa Sikström håller i workshopen, välkomna!

Frukost serveras från kl 7.30

Story mapping – Planera för gemensam förståelse

Masarin, Trädgårdsgatan 27, Sundsvall

2019-05-07 08:00-10:00

Kostnadsfritt