Tillbaka till workshops

Må bättre och bli effektivare med The Human Element

Välkomna på en inspirerande upplevelse och workshop där vi presenterar The Human Element - Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar.

Utvecklingsprogrammet THE – The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta ökar öppenheten och eget ansvarstagande och leder till smidigare samarbeten med ökat välmående och ökad produktivitet som resultat. THE är ett utvecklingsprogram som hjälper individen att nå sin fulla potential och stärka sin förmåga att bidra fullt ut i gruppen och organisationen. Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar.

Workshopen är uppbyggd som en THE i mikroformat och genomförs med övningar och moment ur utvecklingsprogrammet för att du som deltagare ska få en bättre förståelse för vad THE är för något och vad den syftar till. Det innebär att du får möjlighet att delta i en kort upplevelsebaserad resa med övningar, reflektioner och teori kopplat till både stunden i sig och till din verklighet utanför rummet.

Förutsättningarna är anpassade för ett säkert genomförande av workshops och kursveckor och vi följer de rekommendationer som finns. Vi använder Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg som guidar i beslut som rör genomförande och deltagande och som reglerar förutsättningar och agerande för både anläggningar och oss kursledare. Kortfattat avseende våra workshops ser vi till att:

– begränsa antalet deltagare
– anpassa hygienrutiner och säkra tillgång till handsprit och handtvättsmöjligheter
– anpassa arbetet och övningar efter riktlinjer om att undvika tärngsel
– informera alla deltagare om vikten att ta ansvar – symptom på förkylning eller annan luftvägssjukdom innebär att man stannar hemma

Vi öppnar lokalen 7.30 och startar workshopen kl 8.00.
Vi bjuder på kaffe och en macka för den som är lite morgonhungrig.

Läs mer om vår öppna utbildning 2021-v41.

Må bättre och bli effektivare med The Human Element

Masarin, Trädgårdsgatan 27 i Sundsvall

2021-09-08 8.00 - 10.00 macka och kaffe från 7.30

Kostnadsfritt