Tillbaka till översikten

44: Tjänstepaketering

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 44

En utvecklingsdag via Slack där vi arbetade med tjänstepacketering inom och mellan våra olika erbjudandeområden för att komma på hur vi kan nå nya höjder. Vad är roligt som vi villgöra mer av? Var finns det utvecklingspotential och hur får vi rull på det. Vi arbetade både i helgrupp och i våra kompetensgrupper system-, verksamhets- och organsiationsutveckling.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 43

43: Utveckling och energi

Läs inlägg