Kundcase

Ett axplock av våra kunder.

If

Extern processledning ledde till tillitsfullt samarbete

När en av If:s lokala ledningsgrupper på Business Center If Insurance i Sundsvall stod inför utmaningen av stora organisationsförändringar, tog de modet till sig och ta in extern hjälp. Genom tillitsfullt samarbete omvandlade de utmaningar till framgång genom att omfamna de mellanmänskliga i sitt arbete. I processen fann de inte bara styrkan att hantera dem, utan även en fördjupad glädje i sitt arbete.

Läs mer
LRF

Ökad medvetenhet i alla led gav ett annat samtalsklimat

– Att kunna känna igen sig i återkopplingen och få olika händelser satta i ett helhetsperspektiv gjorde att vi alla fick en annan förståelse för komplexiteten i vår organisation och hur den påverkar oss. Det gav ny respekt för olika roller i situationen och gjorde att vi kunde möta varandra på ett nytt sätt, säger Carl-Johan Lindh, ställföreträdande hr-chef, LRF.

Läs mer
SSG

Tillit och trygghet driver innovation och utveckling hos SSG

SSG har framgångsrikt kombinerat strategi och kultur för att bygga tillväxt i organisationen. Genom att skapa en gemensam grund baserad på forskning och teorin The Human Element (THE), har ledare och medarbetare fått möjlighet att bli tryggare och mer produktiva. Masarin har varit en värdefull partner i SSGs utvecklingsresa genom ledar- och medarbetarprogram.

Läs mer
Servanet case
Servanet och Sundsvall elnät

Tvärfunktionellt team av sammanflätad expertis

Servanet och Sundsvall Elnät upplever kraften i samarbetet när Masarins dedikerade team arbetar nära dem för att åstadkomma många små förbättringar med stora resultat.

Läs mer
Sundsvall - peter-van-der-meulen
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommuns fastigheter blir smartare

Allt mer blir elektrifierat samtidigt som kraven på att minska energianvändningen ökar. Hur ska fastighetsbeståndet svara upp mot det? Vilka möjligheter ger AI, samverkan och fastighetsdata till att bidra till ett bättre klimat både inomhus och utomhus? Detta är frågor som Sundsvalls kommun arbetar aktivt med.

Läs mer
Fotograf: Kristoffer Lönnå
SSG

Ett strategiskt PO-lager som tillväxtmotor

Digitala initiativ har potentialen att skapa nya inkomstströmmar för traditionella bolag. Men det kräver nya arbetssätt. En sådan resa har SSG gjort. Där går man från projektfokus till produktfokus med Masarins produktägartrio i täten.

Läs mer

Vi tror på partnerskap

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan