Individ-, team- och organisationsutveckling

Individ-, team- och organisationsutvecklingGoda relationer får organisationer att blomstra

Relationer utgör kärnan i alla organisationer. Och för att en organisation ska fungera bra, är det viktigt att samspelet mellan människor är gott. Vi på Masarin har lång erfarenhet av att möta människor där människor är, utifrån deras unika förutsättningar, för att utveckla individer, team och organisationer.

Kontakta oss
Organisationsutveckling Ledarskapsutveckling Terapi Teamutveckling Konflikthantering Chefscoachning Samtalsstöd Chef- och medarbetarprogram Kulturutveckling Ledningsgruppsutveckling Utbildningsprogram Individ- och grupphandledning

En sund organisation ser varje individMänniskan är den röda tråden

Det mellanmänskliga samspelet är avgörande för hur en organisation presterar. När människor känner att de kommer till sin rätt och mår bra i sitt sammanhang uppstår effektivitet. Våra organisations- och ledarskapsutvecklare har gedigen erfarenhet av att arbeta med detta och kan hjälpa dig, dina medarbetare och din organisation att utvecklas.

Läs mer
Organisationskonsult - David Fritsch
Malin Lundgren SSG

Masarin har från dag ett varit en trygg samverkanspart som levererat långt mer än bara konsulter. De utmanar oss ständigt att titta på utvecklingsområden och lösningar för hela vår organisation.

Malin Lundgren, HR Chef, SSG
Läs mer
Markus Flyborg Sundsvalls kommun

I den komplexa och snabbrörliga miljön vi befinner oss känns det tryggt att jobba med Masarins konsulter. De som tänker både strategiskt, skalbart och har framtidens behov i åtanke.

Markus Flyborg, digital strateg vid Sundsvalls kommun
Läs mer
Lars Norling Servanet

Under alla år jag har jobbat tillsammans med Masarins konsulter har jag alltid mötts av energi, innovationstänk och respekt. Det som verkligen sticker ut är den nyfikenhet som finns på hur saker och arbetssätt sitter ihop så att det kan bli en bra lösning.

Lars Norling, Affärsområdeschef, Servanet
Läs mer

Effektivitet är sund balans mellan välmående och produktivitet

Med fokus på människa, relation och uppdrag arbetar vi på Masarin med insatser för individ-, team- och organisationsutveckling anpassade utifrån era behov. För det är människorna som gör skillnaden med sina tankar, idéer och känslor – som i sin tur leder till handlingar och resultat.

Utveckling med riktning och djup

Vad behöver du för att kunna ta dig vidare? Det är ett exempel på en fråga som kan ställas i både chefshandledning som terapi, och kan vara lika aktuell i konflikthantering eller teamutveckling. Vad en enskild individ eller ett team behöver utveckla varierar utifrån situation och är inte alltid så lätt att veta ens för dem själva, även om de sitter på svaret.

Balans i struktur och relation

Ibland lägger vi fokus på strukturer och rollbeskrivningar när vi borde ägna tid åt att utveckla våra relationer, och ibland är bristen på struktur och tydlighet i målbilden grunden för den pågående konflikten.

Masarins konsulter är vana att möta chefer, medarbetare och team i olika situationer och anpassar insatser utifrån deras behov. Det innebär att vi erbjuder utvecklingsinsatser i form av bland annat chefscoachning, terapi, samtalsstöd, konflikthantering, chef- och medarbetarprogram, team- och ledningsgruppsutveckling, kulturanalyser samt öppna utbildningsprogram inom ledarskap och personlig utveckling.

Samtliga konsulter på Masarin inom området organisationsutveckling och ledarskap har en beteendevetenskaplig bakgrund och arbetar kontinuerligt med sin egen personliga och professionella utveckling.

Individuell utveckling och stöd

För dig som är i behov av terapi, samtalsstöd eller konflikthantering

Läs mer
Anpassade insatser

Behovsanpassade insatser för individ- team och organisations-utveckling

Läs mer
Öppna utbildningar

Öppna kurser och workshops inom ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Utbilda digAktuella kurser och workshops

workshop
AI: Din kreativa samarbetspartner för kraftfulla presentationer
Datum
Tor 25 apr, 2024
Plats
Masarin Consulting, Trädgårdsgatan 27, Sundsvall
workshop
Må bättre och bli effektivare med The Human Element
Datum
Ons 22 maj, 2024
Plats
Masarin Consulting, Trädgårdsgatan 27, Sundsvall
workshop
Online: Må bättre och bli effektivare med The Human Element
Datum
Ons 22 maj, 2024
Plats
Online via Zoom
Alla kurser och workshops
På Masarin får jag odla mitt intresse för människor och relationer, både i samhället i stort och i mindre system. Jag är extra nyfiken på våra dysfunktioner, när vi går i försvar och hamnar i konflikter och hur vi tar oss igenom det.
Peter Axelsson, Masarin Consulting Group
Till konsultsidan

Kan vi hjälpa din organisation att prestera bättre?

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan