Här är viBetydelsefulla, kompetenta och omtyckta

Masarin startades med en idé om att driva och leda ett företag utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas och som gör att vi känner oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Boka en masarinkaffe
Anpassade insatser

Tekniskt företag med människan i fokus

Vi älskar kod och människor

Vi är i grunden ett tekniskt företag med en ledning som har stark beteendevetenskaplig förankring. Det ger oss en mjuk prägel i vårt förhållningssätt. Hos oss hittar ni systemutvecklare, testare, IT-arkitekter, Scrum Masters, produktägare, projektledare och konsulter inom verksamhets- och organisationsutveckling, ledarskap och grupputveckling. 

Öppet klimat föder handlingskraft

För oss är det öppna klimatet och den psykologiska tryggheten en förutsättning för att vi ska kunna utmanas till fortsatt utveckling. Medvetenhet om oss själva och vår omgivning gör oss mer handlingskraftiga som individer och grupp. Vårt främsta verktyg är dialogen och vi arbetar aktivt med att Masarin ska bli det företag vi vill att det ska vara.

Vi tror på att hitta balans mellan produktivitet och välmående. Det är en av många anledningar som gör att vi väljer att arbeta på Masarin.

Vi älskar kod och människor

Positiva avtryck

”Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer. Vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld”. Så lyder vår vision som både är ett förhållningssätt och något vi vill uppnå. Den beskriver också strategin som ligger till grund för investeringarna i människorna som bygger upp företaget Masarin.

Vi vill vara en tydlig utmanare till en allt mer individualistisk rörelse i samhället och vi vill även arbeta aktivt med att lämna positiva avtryck i samhället genom mentorskap, samarbeten och ideella insatser. Vi ser oss som en del av en större helhet, ett kretslopp, där vi själva vill bidra för att ha möjlighet att fortsätta existera, utvecklas och självförverkligas.

Lär känna oss
Åsa Sikström Verksamhetsutveckling
Markus Flyborg Sundsvalls kommun

I den komplexa och snabbrörliga miljön vi befinner oss känns det tryggt att jobba med Masarins konsulter. De som tänker både strategiskt, skalbart och har framtidens behov i åtanke.

Markus Flyborg, digital strateg vid Sundsvalls kommun
Läs mer
Malin Lundgren SSG

Masarin har från dag ett varit en trygg samverkanspart som levererat långt mer än bara konsulter. De utmanar oss ständigt att titta på utvecklingsområden och lösningar för hela vår organisation.

Malin Lundgren, HR Chef, SSG
Läs mer

Inspiration och utveckling

Inspiration

Upptäck kraften i AI-driven presentationsteknik!

27 mars 2024
Inspiration

Inspirerande insikter från Nordic Connected Society

22 mars 2024
Utvecklingsdagar

74: Hållbarhet i fokus

13 mars 2024
Utvecklingsdagar

73: Personlig utveckling och ledarskap

7 februari 2024
Inspiration

I huvudet på en entreprenör… 10 år senare

20 december 2023

Vill du veta mer om Masarin?

Johan Herneheim, Masarin Consulting Group
072-235 88 01 | E-post
Till kontaktsidan