Tillbaka till översikten

73: Personlig utveckling och ledarskap

Utvecklingsdagar

Vår 72a utvecklingsdag har gått av stapeln där vi arbetade vidare med personlig utveckling och ledarskap.

Vi använde IDI som metod, som är ett kraftfullt verktyg för att förstå hur vi uppfattas i olika roller. Det ger inte bara insikter utan också konkreta verktyg för att förbättra samarbete och interaktion. 🤝

Genom att få djupare insikter i vårt eget och andras beteende uppnår vi flera fördelar, som tex:
🎯 Vi får en ökad effektivitet i våra yrkesroller.
🧠 Vi får en bättre förståelse för hur vårt beteende påverkar andra.
🤝 Vi får förbättrade samarbetsfärdigheter genom att veta när vi bör anpassa vårt beteende för bättre resultat.

Och i en teamkontext blir effekten:
🌐 En ökad tolerans för olikheter i gruppen som skapar en mer inkluderande miljö.
💪 Individuella styrkor nyttjas effektivare, vilket minskar missförstånd och ökad produktivitet.

Tack Johan för en fin dag där vi fick lära oss mer om IDI och att förstå oss själva och varandra mer.

Blev du nyfiken på IDI? Hör av dig till Johan 💫

Porträtt Erika Hällström

Erika Hällström

Nästa inlägg

I huvudet på en entreprenör… 10 år senare

Läs inlägg