Vill du jobba med oss?

Vår absolut viktigaste del av företaget är vi som arbetar här, människorna. Vill du vara en del av Masarin?

Boka in en masarinkaffe med Erika

Erika Hällström

Erika är livsnjutaren som älskar mötet med människan. Hon gillar att vrida och vända på saker, är inte rädd för att våga testa sig fram och ställer alltid upp. Om ni dessutom behöver ha lite inspiration till gröna smoothies och nyttiga påhitt, då är det henne ni ska fråga.

 • Rekrytering
 • Försäljning
 • Karriärvägledning
 • Arbetsmiljö & Hälsa

Vad får du här på Masarin?

Förutom att du får hänga med ett härligt gäng så är det så att vi tror på ett väl fungerande kollektiv där det finns utrymme för både människors individuella behov och tillvaratagande av kraften i en väl sammansvetsad och samverkande grupp. Utifrån detta har Masarin en ersättningsmodell som är tänkt att stödja den idén genom individuell lönesättning och en gemensam vinstdelning. Alla i företaget vinner och förlorar tillsammans.

 • Fast månadslön
 • Rätt till övertidsersättning, traktamenten mm
 • 30 semesterdagar samt + 2½ dagars extra ledighet
 • Pensionsersättning motsvarande ITP1 och Individuell försäkringsrådgivning
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Friskvårdsbidrag
 • 25% av vinsten delas ut till alla anställda om företaget gör minst 5% i resultat

Utveckling och växt i fokus

På Masarin kan du förvänta dig att arbeta med din personliga utveckling mer än du förmodligen någonsin gjort tidigare. För oss är det viktigt att du som yrkesperson vill utvecklas, och vi ser till att du får de verktyg du behöver för att kunna göra detta.

 • Under våra 8-10 utvecklingsdagar per år arbetar hela företaget med gemensamma frågeställningar och utbildningsinsatser.
 • Uppdragshandledningen ger dig möjlighet att reflektera kring klurigheter och dilemman tillsammans med dina kollegor och en tränad handledare. Under handledningen tränar ni själva på att utvecklas i t ex coachning, feedback etc.
 • För att löpande bygga på och fördjupa dig i din egen nisch har du ansvar för att se till att du går de utbildningar, kurser och konferenser du är i behov av.
 • På Masarin finns det några kompetensnätverk som leds och drivs av företagets anställda. Nätverken träffas ett antal gånger per år och syftar dels till att dela kunskap och erfarenheter inom vissa utvalda ämnen, samt ger möjlighet till att experimentera med t ex ny teknik.

Här är några av dem du skulle få arbeta med...

Johanna Eurenius
Eva Lena Persson
Eva Lena Persson
Håkan Wiklund
Niklas Morlin

Masarin Consulting Group

Trädgårdsgatan 27, 2 tr
852 32 Sundsvall