Inspiration och utveckling

Vi tror på ständig utveckling, både av våra kunder och oss själva. Här kan du läsa tankar och insikter om vad vi gör varje dag, berättelser från utbildningar och beskrivningar av våra återkommande interna utvecklingsdagar.

Utvecklingsdagar

74: Hållbarhet i fokus

13 mars 2024
Utvecklingsdagar

73: Personlig utveckling och ledarskap

7 februari 2024
Utvecklingsdagar

72: Masarin 10 år!

20 december 2023
Utvecklingsdagar

70-71: Personlig utveckling och jag i min roll som konsult

29 september 2023
Utvecklingsdagar

69: Grupp, grupputveckling och dynamik

21 juni 2023
Utvecklingsdag 69
Utvecklingsdagar

68: Psykologisk trygghet och jag i relation till grupp

4 maj 2023
Utvecklingsdag 67-68
Utvecklingsdagar

67: Måldialog

27 mars 2023
Utvecklingsdag 66
Utvecklingsdagar

66: Självdeklaration, feedback och kärnkvaliteter

16 december 2022
Utvecklingsdag 65
Utvecklingsdagar

65: Mångfald, inkludering och tillhörighet

11 november 2022
Utvecklingsdag 63/64
Utvecklingsdagar

63-64: Konflikter och konflikthantering

29 september 2022
Utvecklingsdag 62
Utvecklingsdagar

62: Modern arbetsplats – Digital samverkan och kreativitet

17 juni 2022

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan