Tillbaka till översikten

74: Hållbarhet i fokus

Utvecklingsdagar

Är vi på väg in i en ny tid där ordet hållbarhet spelat ut sin roll? Isåfall behöver vi nya perspektiv och nya begrepp! För arbetet fortgår…

Hållbarhet är komplext. Lösningarna på alla samhällsutmaningar är många, men vi svänger oss med ordet så ofta att det blivit uttjatat och urvattnat. Inte sällan förekommer både målkonflikter och svårigheter att identifiera och skapa lösningar som kombinerar nytta för flera utmaningar samtidigt. I det lilla står valet i matvaruaffären mellan ekologisk eller sockerfri sylt, ekologiskt kaffe eller fairtrade och närodlade grönsaker eller kravmärkt. För organisationen kan de stora valen utmanas av fossila flygresor eller affärer med internationella kunder, krav på ekonomiskt resultat eller arbetskraftsintegration leverans till kund eller balans i livet.

Gårdagens utvecklingsdag genomfördes som en expedition att utforska Masarins vision – Vi gör positiva avtryck med hjälp av olika hållbarhetsperspektiv. För att kunna navigera i den komplexa vardagen och göra mer positiva avtryck än vad lagar och regler kräver av oss behöver vi kompetens och vi behöver medvetenhet. Och vi behöver konkreta strategier.

Under guidning av Jon, Helene och Peter fann vi en samling intressanta och viktiga samhällsutmaningar som gav mer konkret vägledning till fortsatt arbete. Det blev tydligare vilka områden som är relevanta för oss på Masarin, och vilka som är intressanta för oss som individer. Klimatet engagerar, jämställdhet likaså, biologisk mångfald och djurhållning var också angelägna ämnen för många. Psykisk ohälsa, ungdomars utveckling och livslångt lärande är områden som hela gruppen prioriterar och de är dessutom sedan länge integrerade i Masarins kultur.

Alla dessa utmaningar beskrivs inom ramen för hållbarhetsbegreppet, och omfattas av #Agenda2030 men de står för sig själva och kan stödjas med strategier och praxis. På det sättet blir de mer tydliga och konkreta, och det blir samtidigt uppenbart hur stort och omfattande detta område är. Att arbeta hållbart utan att använda ordet hållbarhet, att arbeta med det stora systemet utan att ta för stora tuggor.

Några generella mönster utkristalliserades också:
✅ Om det känns för komplext – undvik uppgivenhet och passivitet, varje handling räknas.
✅ Om det känns ointressant – vad ligger dig varmast om hjärtat. Sök något med personlig koppling.
✅ Om det känns för stort – minska problemet och utforska det som du kan påverka.
✅ Om du känner uppgivenhet – acceptera att du inte kan göra allt, du kan inte lösa alla problem samtidigt!
✅ Om det känns orättvist – fundera på vad som är viktigt i ditt liv, vad som ger just dig värde.
✅ Etablera vanor och principer – för resor, matinköp, kläder mm.

Vilken samhällsutmaning berör dig mest personligen? Hör gärna av dig till oss och berätta!

Helene Selander

Nästa inlägg

73: Personlig utveckling och ledarskap

Läs inlägg