Tillbaka till översikten

70-71: Personlig utveckling och jag i min roll som konsult

Utvecklingsdagar

Har du någonsin funderat över dina inre kvaliteter och hur de påverkar ditt arbete och dina relationer? 

Det gjorde vi på Masarin under våra senaste utvecklingsdagar på vår höstresa. Vi använde Daniel Ofmans modell för kärnkvaliteter som grund. Utgångspunkten är att ta tillvara på det som är väl fungerande hos oss, och utifrån det utforska vad som händer när vi överanvänder våra unika styrkor och vad som hindrar oss ifrån att använda kompletterande förmågor. Verktygen fick vi stå för själva med våra tankar, idéer, reflektioner och känslor – om oss själva och varandra. 

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Från hopp till handling: Hållbarhet, exponentiell klimatomställning och Grön IT för en förändrad värld

Läs inlägg