Tillbaka till översikten

63-64: Konflikter och konflikthantering

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 63/64

Under vår höstresa introducerade Johan Herneheim konfliktteori och beteendemönster som tema för våra utvecklingsdagar. När vi pratade om vad en konflikt är hade vi flera uppfattningar, och det var skönt att kunna lyssna på olika perspektiv utan att någon måste ha mer rätt eller fel. Dagens insikt för många av oss var att det finns så många olika typer av BEHOV och ÖNSKEMÅL som kan bli grogrunden till en potentiell konflikt, och det är nyttigt att vara medveten om vad som är viktigt för mig, och vad jag kan reagera på i mitt samarbete med andra. SAKFRÅGOR – när vi tycker olika och det är viktigt för mig att du tycker samma sak som jag, ser problem på samma sätt och vill arbeta med samma lösningar. BETEENDE – när vi har olika önskemål om beteendet, som att du inte lyssnar på mig, du förstår mig inte, du lämnar mig eller på annat sätt inte arbetar med mig på det sätt jag vill. KÄNSLOMÄSSIGA BASBEHOV – när jag inte får mina känslomässiga behov tillgodosedda i vår relation och vår konflikt. Jag känner mig inte viktig och uppmärksammad, jag känner mig inkompetent eller förödmjukad eller jag blir osäker på om du tycker om mig och tolkar dina reaktioner som något som har med mig att göra. Genom att ha med mig dessa olika former av konfliktmöjligheter kommer jag att kunna förstå de situationer som jag hamnar i så att jag kan se min egen del och hjälpa till att ta oss ur blockeringar och frustration.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 62

62: Modern arbetsplats – Digital samverkan och kreativitet

Läs inlägg