Tillbaka till översikten

67: Måldialog

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 67-68

Under vintern har Masarin använt två utvecklingsdagar till arbete med att integrera långsiktiga mål och strategier utifrån vilka vi är, vad vi kan, hur vi vill påverka vår omgivning och hur vi kan tänkas bli påverkade av den. I grunden har det resulterat i vad vi tror att vi behöver lyckas med på några års sikt och vad det innebär för Masarin inom närmaste året… och inte minst hur vi ska organisera oss kring detta. Spännande är det att släppa loss ett gäng konsulter i känslan av optimerad kreativitet – det saknades inte idéer…

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 66

66: Självdeklaration, feedback och kärnkvaliteter

Läs inlägg