Tillbaka till översikten

68: Psykologisk trygghet och jag i relation till grupp

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 69

Temat för vår 68e utvecklingsdag var denna gång ”Psykologisk trygghet och jag i relation till grupp”. Under dagen arbetade vi med vad psykologisk trygghet faktiskt är och handlar om, varför det är viktigt och hur kan vi arbeta för att skapa det. Vi använde oss själva på Masarin som utgångspunkt och med öppet och nyfiket förhållningssätt.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 67-68

67: Måldialog

Läs inlägg