Tillbaka till översikten

65: Mångfald, inkludering och tillhörighet

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 65

En dag på Masarin där vi mot bakgrund av vår egen organisationskultur utforskade perspektiv som mångfald, jämställdhet, intersektionalitet, inkludering, exkludering och diskrimineringsgrunder. Syftet med dagen var att öka vår egen medvetenhet kring oss själva och hur vi agerar – både som individer och som normsystem – en inte helt enkel uppgift. Det vi ser, det ser vi och kan agera på medan det vi är blind för… ja, det fortsätter vara ett blint fält. Dagen bjöd på spännande övningar och samtal, där det bitvis hettade till lite när vi närmade oss begrepp som ”vad ger makt i rummet”, ”vad ger mig fördelar bara för att jag är…”, ”vad har hindrat mig bara för att jag är…”, ”finns det saker vi gör och/eller utstrålar som gör att vi exkluderar andra oavsett intention”. Ett litet exempel på inledande gruppuppgift var: Vad är skillnaden mellan mångfald & inkludering – hur samexisterar de, och kan de finnas utan varandra? Vad är mångfald & inkludering på en arbetsplats? Varför är mångfald och inkludering viktigt för oss? Vad är en inkluderande arbetsplats? Vad är skillnaden mellan mångfald, inkludering och tillhörighet?

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Dag 5 - The Human Element - Medvetenhet & Acceptans

Dag 5 – The Human Element – Medvetenhet & Acceptans

Läs inlägg