Tillbaka till översikten

Dag 5 – The Human Element – Medvetenhet & Acceptans

Inspiration
Dag 5 - The Human Element - Medvetenhet & Acceptans

Jag går omkring med en låg självkänsla. Den har alltid funnits med mig. Rädslor som att inte få vara med, att inte räcka till, att inte vara riktigt omtyckt påverkar mina glasögon och mitt beteende.

Det har alltid påverkat mig när kompisar gjort saker utan mig, när kollegor har möten som jag inte bjudits in till. Jag har överpresterat och överlevererat för att inte riskera kritik eller besvikelse. Jag har anpassat mig och sett till att tillgodose andras intressen för att bli omtyckt. Där spelar självkänslan in.

Men självkänsla är inte en fixerad nivå som är bestämd hos var och en. Den är inte heller på samma nivå varje dag. Inom mig finns också en stark självkänsla och självaktning som är utvecklad över tid och som hjälper mig att ta mig an livet. Jag är nyfiken och vill gå nära människor, jag ser till att prioritera mig själv och inser att vissa människor tycker om mig medan andra inte. Jag kan ta motgångar och arbeta med sunda förbättringar.

Dagar när jag är pigg och glad, och under harmoniska perioder är den starka självkänslan väldigt närvarande. Jag kan göra vad som helst, jag kan försätta berg! Dagar med trötthet och håglöshet och under stressiga perioder är den låga självkänslan väldigt aktiv och fäller krokben för mig på många sätt.

Min summering efter fem dagars arbete med #TheHumanElement är att vi kan utveckla vår självkänsla och på det sättet bli starkare och mer robusta! Med en större mängd självkänsla tolkar vi inte omgivningen negativt lika ofta, vi kan undvika att gå i försvar för starkt och vi kan lösa de konflikter vi hamnar i.

Den första nyckeln ligger i ökad #Medvetenhet. Genom att utforska mig själv, öka min självkännedom, reflektera över mitt beteende och mina glasögon tillsammans med människor som lyssnar till punkt kan jag öka min självinsikt vilket gör att jag kan göra mer medvetna val. Där finns enorm kraft!

Den andra nyckeln ligger i #Acceptans för att inte kritisera det jag upptäckt inom mig. Det är så lätt att den låga självkänslan lurar in mig i ett självkritiskt tankesätt. Jag borde, jag måste… Istället har jag försökt acceptera det jag lärt mig om mig själv. Att i grupp dela med sig av sina insikter och bli accepterad och omtyckt är utvecklande. Att tycka om sig själv är fantastiskt!

När medvetenheten tar acceptansen i hand sker magi! 💚

/Peter Axelsson, Masarin Consulting Group

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Dag 4 - The Human Element - Ökad självkännedom

Dag 4 – The Human Element – Ökad självkännedom

Läs inlägg