Tillbaka till översikten

Inspirerande insikter från Nordic Connected Society

Inspiration

I dagarna hade Isak Styf och Niklas Morlin möjligheten att delta på IoT-konferensen ‘Nordic Connected Society’ i Malmö. Under konferensen presenterade vi diwise, City Information platform och hur vi använt oss av FIWARE på olika sätt. Deltagarna kom från Sverige, Norge och Danmark och bland talarna fanns bland annat Ulrich Ahle från Gaia-X, samt Chandra Challagonda från FIWARE.

Konferensen handlade om hur vi gemensamt, baserat på FIWARE och Gaia-X, kan bygga och distribuera ett smart uppkopplat och hållbart samhälle som kan hantera både dagens och morgondagens utmaningar.

Vi tar med oss en hel del inspiration och energi från bra dialoger och viktiga diskussioner med bland annat Claes-Olof Olsson som representerade Föreningen Sambruk och Johnny Westerlund från Red Hat.

Det är tydligt att vi gemensamt behöver vara med i omställningen från isolerade dataplattformar till sammanlänkade distribuerade dataområden. Vi är helt klart på väg mot någonting riktigt spännande. Stort tack till OIL FIWARE IHUB för inbjudan!

Porträtt Isak Styf

Isak Styf

Nästa inlägg

74: Hållbarhet i fokus

Läs inlägg