Tillbaka till översikten

Individuell utveckling och stöd

På Masarin möter du erfarna konsulter som möter dig utifrån där du befinner dig. Med professionalitet och medmänsklig värme som gör att du kan utvecklas i den takt du behöver.

Individuell utveckling och stöd

Känn dig trygg med våraErfarna samtalspartners

Det finns många skäl att gå i samtalsterapi. Exempelvis om du upplever dig vara i en situation där du vill eller behöver öka din egen självkännedom, komma tillrätta med en problematisk livssituation, få stöd i din personliga utveckling eller för att få hjälp med att hantera psykisk ohälsa av olika slag.

Oavsett av vilken anledning du söker dig till samtalsterapi, är målet att du som individ ska kunna må bättre. Det är viktigt att komma ihåg att en samtalsterapeut inte själv kan lösa de problem som du har. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar på problem.

Porträtt Cecilia Herneheim

Kontakta mig för vidare dialog

Cecilia Herneheim

Ni har kanske fastnat i ett dysfunktionellt kommunikationsmönster där ni inte når fram till varandra eller så kanske det finns delar i relationen som behöver repareras. Det kan finnas många skäl, men gemensamt bör vara en vilja att stärka er kontakt och relation. Att söka hjälp i form av parterapi kan vara ett stort steg för många. Vi kan hindras av en känsla av skam, skuld, rädsla och oro. Det kanske till och med känns som ett nederlag?

Vi vill därför hjälpa till att avdramatisera parterapi som utvecklingsform och istället välja att se det som en lustfylld, meningsfull investering i att vårda den kanske viktigaste relationen i ditt liv, förutom den med dig själv. Det passar alltså den som vill förnya och fördjupa sin kärlek, intimitet och relation till varandra. I kris eller inte.

På Masarin finns utbildade terapeuter med inriktning mot Schematerapi och KBT.

Porträtt Cecilia Herneheim

Kontakta mig för vidare dialog

Cecilia Herneheim

Individuell handledning och coachning är ett kraftfullt verktyg för personlig och professionell utveckling, och erbjuder en möjlighet att utforska och förstå din roll, arbetsmiljö och hantera svåra situationer. Tillsammans med en neutral och erfaren samtalspartner möter du någon som hjälper dig att reflektera, bidra med perspektiv och vid behov även kunna bygga på med relevant teori för att öka förståelsen för olika situationer.

Handledningen anpassas efter dina specifika behov och mål och kan vara en del av en utbildningsplan eller en enskild insats. Oavsett målet är syftet att främja din personliga och professionella utveckling, öka självinsikt och hjälpa dig att nå din fulla potential. Ingången till samtalen kan ske på olika sätt, exempelvis via ett 3-partsamtal, en IDI-mätning eller i ett öppet samtal om det du har ”top of mind”.

Porträtt Johan Herneheim

Kontakta mig för vidare dialog

Johan Herneheim

De flesta konflikter som uppstår på arbetsplatser handlar om olika typer av missförstånd och oliktänkande som är möjliga att lösa av de inblandade parterna själva. Ibland uppstår tyvärr konflikter som är svårlösliga och låsningar uppstår där parterna inte klarar av att lösa situationen utan hjälp. Om inte den hjälpen finns inom den egna organisationen kan det vara bra att ta stöd från en neutral part med erfarenhet och kunskap inom konfliktområdet som kan gå in och hjälpa parterna att mötas och få en annan kontakt med varandra.

Masarin har konsulter med goda kunskaper inom konfliktområdet och erfarenheter av att arbeta i konfliktmiljöer av olika slag och omfattning. Vi genomför även utbildningar inom området för att stärka organisationer att själva bättre kunna hantera konfliktsituationer.

Porträtt Johan Herneheim

Kontakta mig för vidare dialog

Johan Herneheim

Vill du ha stöd av oss?

Johan Herneheim, Masarin Consulting Group
072-235 88 01 | E-post
Till kontaktsidan