Tillbaka till översikten
LRF

Ökad medvetenhet i alla led gav ett annat samtalsklimat

Att kunna känna igen sig i återkopplingen och få olika händelser satta i ett helhetsperspektiv gjorde att vi alla fick en annan förståelse för komplexiteten i vår organisation och hur den påverkar oss. Det gav ny respekt för olika roller i situationen och gjorde att vi kunde möta varandra på ett nytt sätt, säger Carl-Johan Lindh, ställföreträdande HR-chef, LRF.

Jag tog kontakt med Masarin Consulting Group i samband med att vi på LRF under en period stött på och genomgått en rad utmaningar rörande samarbetet i delar av vår verksamhet. Vi insåg snabbt värdet av ett professionellt externt stöd för att kunna få fatt i det relationella perspektivet, alltså hur olika delar av organisationen förhåller sig till varandra när det gäller exempelvis individ till individ, grupp, ledarskap och organisering.

En av framgångsfaktorerna för arbetet var det fina samarbete vi haft med konsulterna på Masarin under hela resan och att de gjorde en inledande behovsanalys innan de föreslog lämpliga insatser i uppdraget, där det övergripande effektmålet var att bidra till en väl fungerande avdelning.

Det kändes tryggt för mig att inte bara köpa en ”one size fits all”-lösning, utan att valda insatser baserades på den faktiska kontexten. Under arbetet hade vi sedan löpande avstämningar om progress och skruvade i planen efter behov.

Jag upplever att vi med hjälp av Masarin har bidragit till förutsättningar för fint framtida arbetsklimat och är mycket nöjd med det gedigna, lyhörda och proffsiga arbete de utfört.

Carl-Johan Lindh, ställföreträdande HR-chef, LRF.

En del i arbetet som utfördes var att möta en grupp över tid i konflikthantering. Deltagarna i gruppen fick möta varandra på ett respektfullt sätt och sätta ord på tankar, känslor och handlingar. Gruppen beskrev efter insatsen att det gav dem perspektiv och insikter både till sig själv och andra vilket gav dem ett bättre arbetsklimat.

Utöver den direkta insatsen genomfördes även en holistiskt orienterad kultur- och organisationsanalys för att öka medvetenheten internt om hur LRF som system och dess olika delar och egenskaper bidrar till funktionella och dysfunktionella mönster. Masarin genomförde ett stort antal djupintervjuer med berörda personer inom organisationen och analyserade sedan mönster, fenomen och de tendenser som beskrevs utifrån relevanta teorimodeller.

Analysen gjorde att vi fick ökad förståelse för situationen, både det som varit och den kontext vi befinner oss i – utifrån såväl kultur som struktur. Det uttryckte deltagarna som mycket meningsfullt och värdefullt. Tidigare hade vi bara reagerat på det vi möter i form av konsekvenser. Nu kunde vi förstå vad som låg bakom dessa och det gjorde att vi kunde mötas på ett annat sätt i svåra frågor.”

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan

Fler kundcase

SSG

Tillit och trygghet driver innovation och utveckling hos SSG

Masarin är verkligen en trygg partner som ser människor, ser vad som händer i samspelet och vågar lyfta det. Det skapar en trygghet i rummet.

Läs kundcase
If

Extern processledning ledde till tillitsfullt samarbete

Den tillit och förståelse vi byggt med hjälp av Masarins processledning är ovärderlig. Att ha en partner som kan vägleda oss genom förändring är en tillgång för vilket team som helst.

Läs kundcase