Tillbaka till översikten
If

Extern processledning ledde till tillitsfullt samarbete

När en av If:s lokala ledningsgrupper på Business Center If Insurance i Sundsvall stod inför utmaningen av stora organisationsförändringar, tog de modet till sig och ta in extern hjälp. Genom tillitsfullt samarbete omvandlade de utmaningar till framgång genom att omfamna de mellanmänskliga i sitt arbete. I processen fann de inte bara styrkan att hantera dem, utan även en fördjupad glädje i sitt arbete.

Värdet av att ta extern hjälp

I en tid där det var hög personalomsättning i ledningsgruppen och stora organisationsförändringar var på gång, fann gruppen sig splittrad. De gjorde försök på egen hand med ledningsgruppsdagar för att bygga en gemensam grund. Men upplevde att det var svårt när de själva var en del av utmaningen. Då gjorde Ulrika Wikdahl Lindström, Head of Business Center If Insurance ett modigt val – hon tog in hjälp utifrån. Masarins erfarna organisationskonsulter var det naturliga valet. Cecilia Herneheim och Peter Axelsson anlitades för att skräddarsy ett upplägg utifrån Ifs behov.  Det började med en förstudie med individuella djupintervjuer av gruppmedlemmarna som sedan ledde till ett specialdesignat program i form av tre dagar ledningsgruppsutveckling på internat.

Tillitsfullt, inkännande och inlyssnande förhållningssätt

Under internatet lärde ledningsgruppen sig vikten av social trygghet och började bygga en stark grund av tillit och ömsesidig förståelse. Målet var att utveckla gruppens dynamik, inbördes relationer och kommunikationsmönster genom att:

  • Lära känna varandra
  • Bygga psykologisk trygghet genom tillit och förtroende
  • Kunna vara mer ärliga och raka i kommunikationen
  • Öka eget ansvarstagande
  • Tydliggöra roller
  • Sätta spelregler och förhållningssätt

Förändringen som ledningsgruppen genomgick var inget mindre än transformell. Från att dag 1 ha varit en grupp av enskilda individer, lämnade de dag 3 som en som sammansvetsad enhet. Masarins tillvägagångssätt präglas av tålamod och tillit till processen. Peter och Cecilia med sina gedigna utbildningar och långa erfarenhet, är inte bundna av rigida metoder utan anpassar sig efter gruppens behov i stunden.

Det kändes så väldigt professionellt i hur man hanterade oss som grupp och hur man hade tålamod och tillit till processen.

Katarina Boberg, Head of Competence and Development

Peter och Cecilia gav gruppen tid och vägledning, och viktigast av allt, de hjälpte gruppen att upptäcka sina egna lösningar. Den förlösande andra dagen var ett vittnesmål om deras skicklighet och gruppens förmåga att växa.  ”Förlösande! Vi förstod också att vi var inte framme, att detta är något vi måste fortsätta att jobba med tillsammans. Men vi kände att vi hade byggt tillit och en jättebra grund att stå på. Vi förstod varandra på ett annat sätt, och tyckte om varandra på ett annat sätt.” – Katarina Boberg

Effekten av Tillitsfullt Samarbete

Resultatet av punktinsatsen är slående. Idag står gruppen starkare än någonsin och är bättre rustade för att hantera förändringar och utmaningar. Även om processen var riktad mot att utveckla gruppens dynamik har även individerna fått personlig utveckling. Ledningsgruppen har lärt sig att erkänna och uttrycka sina behov. Genom tillit och en gemensam terminologi, som att be om hjälp för att flytta sig från ’den röda zonen’ till ’den gröna’, har de skapat ett språk som gör det enkelt att kommunicera och förstå varandra på djupet. Denna nya närhet har också gett mer glädje i deras arbete och gjort dem mer enade. Öppenheten och det tillitsfulla samarbetet har blivit en del av deras lokala kultur, vilket gör att de idag kan hantera även de mest utmanande situationerna med en tillit och ett självförtroende som tidigare hade saknats. Tack vare att de tog hjälp med processledningen kunde gruppen finna en väg framåt.

Fler kundcase

LRF

Ökad medvetenhet i alla led gav ett annat samtalsklimat

Jag upplever att vi med hjälp av Masarin har bidragit till förutsättningar för fint framtida arbetsklimat, och är mycket nöjd av det gedigna, lyhörda och proffsiga arbete de utfört.

Läs kundcase