Tillbaka till översikten

54-55: Att vara i och leda i förändring

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 54/55

…så var Masarin ute på höstresa igen. Den här gången bar det av till Sandhamn där vi tillbringade fyra dagar tillsammans i formatet självorganisering under få, och tydliga ramar. Höstresan innebar utöver att odla våra relationer en hel del arbete i form av utvecklingsdagar, som den här gången hade temat ”Att vara i och leda i förändring”. Som temat antyder så handlade det mindre om verktyg och modeller och mer om hur det är för oss som människor att befinna sig i mer eller mindre komplexa uppdrag – att leda sig själv och andra oavsett roll. På så sätt utforskade gruppen på olika sätt perspektiven förändring och utveckling som mental modell och vad som kan vara viktigt att tänka på utifrån olika perspektiv. Efter två dagar med samtal och reflektion invävt med korta pass med relevant teori avslutades arbetet med ett spännande rollspel kopplat till underströmmar av undvikande, frustration och konflikt – jobbigt och lärorikt från alla håll.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 53

53: Kompetensområdesutveckling

Läs inlägg