Tillbaka till översikten

En vecka med The Human Element för hälsa och produktivitet

Inspiration
En vecka med The Human Element för hälsa och produktivitet

Världen är full av tidtagning, utvärderingar, examinationer och betyg. Efter en vecka med The Human Element får deltagarna såklart ett kursintyg på genomförd utbildning men det är sällan den visas upp i sociala medier. Det krävs inget resultat från ett diagnostiskt prov och det finns inga krav på tillägnade kunskaper för att erhålla någon certifiering. Veckan handlar snarare om att öka medvetenheten om sig själv och att lära sig ett antal verktyg som utvecklar relationer och samarbete och som kan lindra och lösa konflikter. Den vuxna utvecklingen som människa blir vi heller aldrig färdiga med. Den pågår hela livet och tar sig nya former allt efter de möjligheter vi möter och de smällar vi får.

Efter ett halvårs uppehåll på grund av pandemin genomförde vi äntligen The Human Element på Lotsstugan utanför Härnösand under v36. Åtta deltagare arbetade med teorier, övningar, självskattningar, feedbacksamtal och många olika verktyg. Ut ur veckan gick åtta olika upplevelser och lärdomar. Alla stärkta i sin syn på sig själv och andra och full av acceptans för att alla människor har sina olika beteendemönster och försvarsreaktioner, och att konflikter inte uppstår för att vi är för olika utan för att vi saknar förståelsen och verktygen för samarbete. Det följer dessutom ofta med många konkreta tankar ut. Det kan handla om att ta med sig lyssnandet som verktyg, att verkligen lyssna klart på andra och skapa förutsättningar för det. Många tar med sig en djupare förståelse av alla möjliga val vi har i livet och hur lockande det är att säga ”Jag hade inget val” som egentligen betyder ”Jag hade val men jag valde det som var mest bekvämt och gav minst smärta i stunden”. En vanlig utchecknings-reflektion är att ge akt på sina beteenden och sin självkänsla. Några som är hög på Tillhöra vill träffa mer människor medan andra som är låg på Tillhöra vill träffa färre osv. Insikten hos deltagare som har en självkänsla som är lite stukad kring Betydelsefullhet leder fram till strategier att inte reagera så starkt när andra träffas på jobbet eller privat utan att bjuda in. Men viktigast av allt är att veckan startar en inre process med ökad lyhördhet i observation och reflektion och att det tar sig vidare till en accepterande medvetenhet om sig själv och andra. Den leder till mer energi och ett mer konstruktivt samarbete med andra människor.

Masarin har sedan många år ett samarbete med Ung Företagsamhet. Vi tror på ungdomars inneboende kraft, entreprenörskapets roll i samhället och vi drivs av ett hållbart företagande bortom vinster och marginaler där vi tar ett större ansvar för varandra. Det har lett fram till att vi regelbundet erbjuder platser utan kostnad till ungdomar som genomfört sitt UF-år, så kallade UF-Alumnis. Under vecka 36 deltog Sofia och Emanuel och de bidrog båda två till att bredda veckans perspektiv. Det är lätt att tro att tonåringar inte har något att komma med på en utbildning i ledarskap och vuxenutveckling. Det är snarare tvärtom. De har perspektiv som många av oss äldre glömt bort. De har mycket kortare sträcka till den inledande period i livet som är viktigast för oss, som format oss till de vi är. De har ofta en annan syn på livet och dess mening eftersom den formats av den tid som de vuxit upp i. Det leder till dynamiska samtal och reflektioner i hela gruppen och är mycket nyttiga och livgivande.

Citatet från en tidigare deltagare – Det här borde alla få gå på min arbetsplats – stämmer i allra högsta grad. Att utveckla sin medvetenhet och sin självkänsla och därigenom bli mer produktiv som människa är det starkaste och viktigaste bidraget till arbetsplatser med hållbara prestationer och något som många fler skulle ha nytta av.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 45

45: Coachning och handledning

Läs inlägg