Tillbaka till översikten

Ett verktyg för starkare grupp och ökad öppenhet

Inspiration
Bild på konsult Johan Herneheim Masarin

På första plats i Googles undersökning om hur man når framgångsrika team kommer Psychological safety – Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed? Med andra ord; I den här gruppen kan vi lita på varandra och vi vill varandra väl. Läs mer om undersökningen på The five keys to a successful Google team.

Ett verktyg som vi använder för att uppnå större öppenhet och tillit på Masarin är Din professionella resa, där gruppmedlemmarna får exklusiv tid att berätta om just sin bakgrund i arbetslivet för resten av gruppen.

Detta ger flera effekter i gruppen. Dels bidrar det till djupare tillit och ökad öppenhet, vilket skapar psykologisk trygghet. Man vågar ta mer risker i en grupp när man litar på varandra. Den andra effekten är att när vi ska utföra arbetsuppgifter i dagens komplexa processer så har vi nytta av att känna till vad andra människor har för kompetenser och förmågor så att vi kan nyttja varandra på bästa sätt.

Verktyget – Din professionella resa

Syfte och mål: Bibehålla och utveckla öppenheten och tilliten i gruppen.

Uppgift till gruppen: Förbered en presentation av din professionella resa, berätta exempelvis om uppdrag, utbildningar, utmaningar, vägval och vad som inspirerat dig. Används valfritt presentationsmedel. Alla får cirka 45 minuter för att förbereda.

Varje person får 20 minuter för att presentera och gruppen får ställa frågor.

Avsätt gott om tid för presentationerna. För en grupp på 15 personer avsätt en heldag.

Exempel från Masarin

Här ovan syns en bild när vi gjorde denna övning på Masarin där Johan med stöd av sin konstnärliga och färgrika bild säger att han trivs bäst när det blåser, helst lite motvind, och att han berättar för barnen att han hjälper människor att må bättre.

Porträtt Erika Hällström

Erika Hällström

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 37

37: Tjänsteutveckling

Läs inlägg